HŽPP

Osnovne organizacijske vrijednosti

Misija i vizija

Misija

Prijevoz putnikâ pružanjem kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u gradsko-prigradskom, lokalnom, regionalnom, te unutarnjem i međunarodnom daljinskom prijevozu suvremenim mobilnim kapacitetima.

Vizija

Postati vodeće prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj usmjereno na masovan i kvalitetan željeznički prijevoz putnika, u skladu s tržišnim načelima, vodeći se pritom vlasnikovim interesima i štiteći ih, a na zadovoljstvo korisnika prijevozne usluge i radnika.

Politika kvalitete

Politiku kvalitete poimamo kao kompleksan i cjelovit sustav djelovanja koji će pridonijeti tomu da usluge koje nudimo i pružamo ispunjavaju zahtjeve kvalitete koje nam postavljaju naši korisnici.

Izgradnjom i poštivanjem organizacijske kulture te uporabom suvremenih mobilnih sredstava i brigom o njima kanimo uspostaviti poslovne procese koji mogu udovoljiti svim zahtjevima tržišta na koja smo usmjereni.

Temeljna odrednica za tržišnu i financijsku uspješnost HŽ-Putničkoga prijevoza d.o.o. jest ta da upotrebom ljudskih potencijala i materijalnih resursa koje posjedujemo ponudimo visoko kvalitetne usluge. Za dosezanje toga cilja zauzimaju se svi zaposleni u društvu.

Poslovodne strukture u svim područjima djelovanja društva obvezne su kvalitetu definirati tako da ju je moguće mjeriti kvalitativnim i egzaktnim kvantitativnim pokazateljima.

Za partnere nastojimo odabirati dobavljače koji primjenjuju suvremenu tehnološku praksu u realizaciji usluge prijevoza putnika i s njima ugovoriti osiguravanje kvalitete radnoga procesa.

Želimo uspostaviti sustav izobrazbe i obavješćivanja koji omogućava da svaki radnik društva bude upoznat s politikom kvalitete, da ju razumije i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju, gdje jasno razaznaje svoju zadaću i prinos tomu procesu. 

Strateški ciljevi  

 • profitabilnost i stabilnost poslovanja
 • dugoročni rast prihoda
 • usmjerenost prema tržištu u cilju privlačenja novih i zadržavanja postojećih putnika
 • veće zadovoljstvo putnika kvalitetom pružene usluge
 • povećanje produktivnosti i smanjenje troškova poslovanja
 • operativno povećanje efikasnosti
 • razvoj poslovne i tržišne kulture kroz internu transformaciju
 • prepoznatljivost imidža HŽPP-a

Osnovne korporativne organizacijske vrijednosti i načela

Društvo nastoji održati visoke standarde u obavljanju poslova, težeći poboljšanju kvalitete ponuđenih usluga slijedećim principima i vrijednostima:

 • uvažavanje potreba korisnika usluge
 • znanje, iskustvo i kompetentnost
 • otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
 • pristup nulte tolerancije prema korupciji
 • efikasnost u poslovanju
 • savjesnost i pouzdanost