HŽPP

Komunikacijske aktivnosti

Kao voditelj komunikacijskih aktivnosti projekta MIMOSA pratimo trendove u virtualnoj komunikaciji, korištenju društvenih mreža i online alata te dizajnu

Provedene komunikacijske aktivnosti:

  • kako bi se definirali ciljevi komunikacijskih aktivnosti, ciljne skupine, taktike i alati, izradili smo Komunikacijsku strategiju projekta. U navedenom dokumentu osvrnuli smo se i na suradnju i organizaciju virtualnih događanja uslijed pandemije covida-19.
  • aktivirali smo dva korisnička računa na društvenim mrežama Twitter i LinkedIn kako bismo se uspješnije približili dionicima i obavijestili ih o događanjima i rezultatima u sklopu projekta
  • upravljamo internetskom stranicom projekta kako bi relevantni podaci bili dostupni svim zainteresiranim javnostima
  • pomogli smo partnerima da na institucionalne internetske stranice postave poveznice na kojima su vidljive osnovne informacije o projektu MIMOSA, ciljevi projekta, projektni partneri, iznosi sufinanciranja Europske unije i poveznica na program u sklopu kojega se sufinancira projekt
  • izradili smo  plakat projekta koji je svih 18 partnera postavilo na vidljiva mjesta u svojim institucijama
  • vodili smo pripremnu konferenciju za komunikacijske menadžere projektnih partnera, u koju smo uključili i ostatak timova kako bi svi bili upoznati s važnošću komunikacijskih aktivnosti
  • izradili smo prvi  e-newsletter u sklopu kojega dionike upoznajemo s projektnim partnerima, njihovim aktivnostima i očekivanjima od projekta. E-newsletter dostupan je na engleskom, hrvatskom i talijanskom jeziku, a u sljedećem e-newsletteru planiramo objaviti rezultate projekta koje ćemo detaljnije predstaviti dionicima.
  • izradili smo promotivni  roll-up plakat projekta koji će biti izložen na događanjima koja neće biti isključivo virtualna
  • izradili smo  infografiku s preglednim prikazom aktivnosti projektnih partnera.

Najveći izazov u upravljanju komunikacijom u sklopu velikoga strateškog projekta je velik broj projektnih partnera koje je potrebno motivirati na suradnju tijekom provođenja projektnih aktivnosti u vidu istraživanja, analiza i vidljivih pilot-aktivnosti.

 

Web: www.italy-croatia.eu/mimosa 

Twitter: @mimosa_project

LinkedIN: Mimosa Project

 

 

O projektu:

MIMOSA nastoji poboljšati ponudu održivih multimodalnih rješenja i usluga u javnom putničkom prijevozu te promovirati novi pristup mobilnosti putnika između Hrvatske i Italije. Partneri u projektu, među kojima su najvažniji regionalni i nacionalni dionici u Hrvatskoj i Italiji, pristupaju rješavanju izazova u cilju povećanja multimodalnosti i smanjenja utjecaja prometa na okoliš. Također, teže razumijevanju prijevoznih navika i potreba stanovnika i posjetitelja određenih regija Italije i Hrvatske.

Program: Interreg Italy - Croatia

Poziv: Strateški

Specifični cilj: Poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti okoliša te morskih i obalnih prijevoznih usluga i čvorova promocijom multimodalnosti u programskom području '

Specifična tema: ' Mobilnost putnika '

Broj partnera: 18

Ukupna vrijednost projekta: 7,14 mil. EUR

Budžet HŽPP: 450.130 EUR