HŽPP

CONNECT2CE

KoM Trst

Dana 13. i 14. ožujka 2017. u Trstu je održan inicijalni sastanak partnera projekta CONNECT2CE

Na sastanku su, izuzev predstavljanja partnera sudionika projekta, iznesene ideje za pilot projekte sukladno AF dokumentu. Od partnera projekta kao i predstavnika svakog radnog paketa bilo je potrebno očitovanje u vidu prezentacije te predstavljanja pilot aktivnosti. Usuglašavanje Management aktivnosti i obaveza procedura izvještavanja kao i praćenje i svih ostalih alata bilo je potrebno prihvatiti te započeti s inicijalnim aktivnostima.

Prvi dan gosp. Alessandro Lombardo iz CEI, voditelj projekta, pozdravio je prisutne i ukratko predstavio Central Europe inicijativu, misiju, članstvo te temeljne institucionalne aktivnosti. Izuzev njega, gosp. Winifried Ritt, projektni manager i predstavnik JS-a za Interreg Central Europe program dao je uvid u program kao i rezultate drugog poziva, rezultate i odobrene projekte te početak aktivnosti. Dnevni red je bio u potpunosti popraćen izlaganjima predstavnika pojedinih paketa. WP T1 čiji predstavnik je KTI (Mađarska) bavi se boljom regionalnom i prekograničnom povezanošću središnje Europe, a kao prvi korak navodi se implementacija metodologije teritorijalnih potreba i tri transnacionalne studije. WP T2 podrazumijeva aktivnosti testiranja poboljšane regionalne suradnje i prekograničnog javnog prijevoza sukladno Pilotima svih partnera projekta. Voditelj ovog paketa je EURAC (Italija), a partneri su svojim prezentacijama dali doprinos radnom paketu predstavivši svoje pilot aktivnosti. WP T3 se odnosi na strateški pravni okvir poboljšanja regionalnog i prekograničnog putničkog prometa središnje Europe. Voditelj ovog paketa je PIL (Slovenija) čiji je temeljni cilj omogućiti razmjenu pristupa koji će biti podrška višenacionalnoj mreži raznovrsnih dionika, javnih tijela i javnih prijevoznih poduzeća.

Drugi dan za počeo je predstavljanjem radnog paketa, WP C – komunikacije, čiji je voditelj KIP (Hrvatska). Prvi korak ovog paketa jest osmisliti komunikacijsku strategiju, osmisliti brošure i ostali promotivni materijal u svrhu promoviranja projekta, kreiranje web stranice projekta te promocija. Radni paket WP M odnosi se na financijski dio projekta koji vodi LP te je prezentacijom obrađen cjelokupni program i financijsko upravljanje odnosno raspoređivanje sredstava. LP je prisutne upoznao s procedurom Upravnog odbora čiji naredni sastanak je zakazan za 29-30.11.2017. u Berlinu čime je inicijali sastanak projekta CONNECT2CE priveden kraju.

Više informacija potražite na www.central2020.eu.