HŽPP

INTER-CONNECT

Kick off meeting održan u Grčkoj

13. i 14. ožujka 2018. u Grčkoj održan inicijalni sastanak partnera projekta INTER-CONNECT

Dana 13. i 14. ožujka 2018. u općini  Igoumenitsa u Grčkoj održan je inicijalni sastanak partnera projekta INTER-CONNECT (Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region) kojemu je domaćin bio vodeći partner projekta (Municipality of Igoumenitsa). Projekt je pokrenut u sklopu Interreg ADRION programa  I financira se sukladno ERDF i IPAII fondovima.

Gradonačelnik općine Igoumenitsa održao je pozdravni govor i predstavio ciljeve koje općina očekuje postići sudjelovanjem u ovom projektu, a među koje se ubraja poboljšanje putničkih tokova u regiji.

Ovim sastankom projektni partneri imali su priliku raspraviti o prvim aktivnostima I zadacima te predstaviti početne aktivnosti, radni plan i vremenski okvir za sve aktivnosti u sklopu projekta.

Specifični tehnički dio sastanka rezultirao je zaključcima:

  • RDA LUR (The Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region) aktivnosti usmjerene su na kapitalizaciju postojećih znanja o intermodalnom putničkom prijevozu i korištenju željeznice, kako u Sloveniji tako i kod ostalih država članica projekta, što će biti temelj za kreiranje nove baze podataka.
  • ITL (The Institute for Transport and Logistics Foundatio) ima ulogu voditelja radnog paketa za 8 pilot aktivnosti koje će se razvijati u sklopu projekta i koje će ujedno pridonijeti razumijevanju potreba ADRION regije u smislu definiranja izazova i potencijala s ciljem promoviranja željezničkog prijevoza.
  • CERTH (The Hellenic Institute of Transport - Centre for Research and Technology Hellas) je predstavio mapu intermodalnog putničkog prijevoza koja će se dodatno definirati zahvaljujući projektu. Osnova je iskustvo partnera na temelju kojeg će se kreirati ADRION strategija sa budućim strateškim dokumentima i aktivnostima svakog partnera projekta u svrhu promoviranja željezničkog prijevoza.

CEI (Central European Initiative) ima ulogu voditelja radnog paketa Komunikacije te je odgovoran za promidžbu i vidljivost projekta.  Prezentacijom je dao uvid u nadolazeće zadatke i planirane aktivnosti kao i naglasio važnost učinkovitog uključivanja dionika u pilot projekte svakog pojedinog partnera.

Na kraju, partneri su imali priliku raspravljati o sljedećim koracima kako bi se strategija Inter-Connect projekta proširila na području svih uključenih regija.

Više na: www.cei.int.

Press release in English