HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

SUSTANCE

Kako upravljati javnim prijevozom u slabije naseljenim područjima

Pogledajte izvješće o uspješnim praksama upravljanja javnim prijevozom

U Europi postoji mnogo uspješnih primjera upravljanja javnim prijevozom u unutarnjem i prekograničnom prometu. Ti sustavi funkcioniraju jer su usklađeni njihovi glavni elementi bez obzira na različitost regija.

Kada je riječ o organizaciji i financiranju javnog prijevoza u ruralnim, perifernim i osobito prekograničnim područjima, postoje brojni izazovi i prepreke.

Stoga smo sastavili izvješće o uspješnim praksama upravljanja javnim prijevozom u kojem se mogu pronaći različite sheme upravljanja diljem Europe.

Kako bismo mogli usporediti različite primjere, najprije smo kroz projekt SUSTANCE definirali najvažnije elemente za usporedbu i analizu te ih podijelili u dvije skupine:

  • elementi koji opisuju model upravljanja
  • elementi koji opisuju doprinos upravljanja razvoju javnog prijevoza.

U prvoj skupini elemenata razlikuju se unutarnji i prekogranični modeli jer njihovo upravljanje definiraju različiti zakonodavni okviri. Također vrsta upravljanja ovisi o uključenim sudionicima među kojima mogu biti javna tijela, privatne institucije ili obje razine. Uz to što određene vrste suradnje bolje funkcioniraju na unutarnjoj, a druge na prekograničnoj razini, još jedan element koji treba uzeti u obzir je struktura upravljanja, pri čemu je potrebno odrediti ima li glavnu ulogu u upravljanju samo jedna institucija, rotiraju li se uključene institucije ili postoji vanjska institucija koja upravlja konzorcijem. To ovisi i o razini suradnje (unutarnja ili prekogranična) i institucionalnim kompetencijama.

Što se tiče druge skupine elemenata, potrebno je promotriti utjecaj upravljanja na tehničke i operativne aspekte javnog prijevoza jer upravljanje znatno utječe na aktivnosti povezivanja, kao što su izgradnja/održavanje infrastrukture i koordinacija usluga javnog prijevoza (vozni redovi, vozila, multimodalnost, standardizacija podataka, harmonizacija tarifa, integrirane aplikacije za prodaju karata i drugo). U ovu skupinu spadaju i pravna i administrativna pitanja koja se pojavljuju u suradnji institucija, osobito na prekograničnoj razini zbog razlika u nacionalnim zakonodavstvima. Zaključni element bez kojeg se ništa ne događa je financiranje, pri čemu je potrebno odrediti iz kojih se izvora financira javni prijevoz i kako se raspoređuju prihodi i troškovi.

Ovo su najvažniji aspekti upravljanja javnim prijevozom predstavljeni u izvješću. Izvješće sadrži i manje uspješne primjere te sažeto i grafički definira ključne „pobjedničke“ sastojke.

Ovo zanimljivo izvješće predstavljeno je i dionicima projekta SUSTANCE na sastanku održanom u Rijeci .