HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Inter-Connect PLUS

Inter-Connect PLUS_KoM

Održan prvi sastanak partnera projekta Inter-Connect

Dana 2. veljače 2022. održan je prvi sastanak partnera projekta Inter-Connect. S obzirom da se radi o nastavku suradnje partnera iz Grčke, Italije, Slovenije, Albanije i Hrvatske, ovaj projekt provodi se u sklopu programa ADRION 2014. - 2020., a temelji se na pristupu koji je orijentiran na rezultate te slijedi programsku logiku intervencije, čiji je cilj utvrđivanje strukture i ciljeva u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013. 

S obzirom da su projekti iz prvog poziva (projekt Inter-Connect kojemu je HŽPP bio partner) tijekom zadnje faze implementacije bili snažno pogođeni pandemijom covida-19, njihovi rezultati nisu u potpunosti realizirani i implementirani.

Opći ciljevi četvrtog ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga su:

  • povećanje svjesnosti potencijalnih korisnika, dionika i zainteresiranih institucija o ulozi programa Europske teritorijalne suradnje (ETC) u povećanju kohezije
  • promoviranje rezultata završenih projekata i rezultata na nacionalnoj i regionalnoj razini
  • promoviranje koristi, važnosti i mogućnosti prijenosa rezultata završenih projekata (npr. alati, aplikacije, strategije itd.) potencijalnim korisnicima (eventualno u suradnji s nacionalnim kontaktnim točkama programa ADRION)
  • pružanje informacija iz prve ruke o upravljanju i provedbi europskih projekata potencijalnim korisnicima (eventualno u suradnji s nacionalnim kontaktnim točkama programa ADRION).

Na prvom sastanku predstavljeni su planovi i očekivanja svih partnera počevši od izrade komunikacijske strategije, održavanja online treninga i hibridnih sastanka s dionicima. Od partnera se očekuje da izrade dokumente koji ističu negativan utjecaj pandemije covida-19 na intermodalni putnički promet, usmjerenost na metode integracije i poticanje intermodalnosti u putničkom prometu te diseminaciju rezultata u prometnom sektoru između ključnih dionika.