HŽPP

Inter-Connect PLUS

Inter-Connect PLUS Završna konferencija održana 22. lipnja 2022.

Projektni partneri, relevantni dionici i sudionici zainteresirani za modalitete poboljšanja održivoga putničkog prijevoza putnika sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta Inter-Connect PLUS koja je virtualno održana 22. lipnja 2022. godine.

Konferencija je okupila predstavnike programa Interreg ADRION i strategije EUSAIR te pružila makroperspektivu putničkog prijevoza u jadransko-jonskoj regiji, navodeći njegovu važnost u budućem programskom razdoblju.

Partneri projekta Inter-Connect PLUS predstavili su sudionicima svoja postignuća u zadnjih šest mjeseci i ključna ostvarenja projekata. Učinak pandemije covida-19, osobito u pogledu upravljanja novim normama i zahtjevima za putovanjima, doveo je do ažuriranja putokaza i programskih alata projekta Inter-Connect koji su korisni svim donositeljima odluka o prijevozu u okviru programa ADRION-a. Nadalje, na nacionalnoj razini provedene su pilot-aktivnosti vezane uz određivanje nedostataka protoka putnika između čvora Zagreb i hrvatske jadranske obale te utvrđivanje mjera za razvoj javnog prijevoza i multimodalnosti na koridoru Zračna luka Ljubljana – Ljubljana – Koper, pri čemu je u obzir bio uzet negativni učinak pandemije na prometni sektor.

Završna virtualna konferencija nije bila samo povod za predstavljanje rezultata suradnje u okviru projekta Inter-Connect PLUS, već i prilika za daljnju raspravu o načinima poboljšanja prometne povezanosti jadransko-jonske regije. Govornici i dionici uključeni u posljednju sesiju konferencije podijelili su svoje iskustvo i viziju multimodalnosti te su utvrdili da je nužno uložiti snažnije napore kako bi alati za poboljšanje povezanosti u okviru programa ADRION bili učinkovitiji i održiviji.