HŽPP

INTER-CONNECT

"Inter-Connect": O projektu

Promocija intermodalnosti i željeznička renesansa u jadransko-jonskoj regiji

Programski prioritet

3) Povezana regija

Specifični cilj programskog prioriteta

Povećanje kapaciteta za integrirani prijevoz I usluge mobilnosti te multimodalnost na Jadransko-jonskom području

Akronim projekta

Inter-Connect

Trajanje projekta

24 mjeseca

Početak

1/1/2018

Završetak

31/12/2019

Što je projekt i koja je uloga HŽ PP-a

Radi se o međunarodnom strateškom projektu koji je nastavak projekta Rail4SEE (www.rail4see.eu), a temelji se na prikupljanju podataka o integriranom prijevozu na jadransko-jonskom području (s naglaskom na “zelene” načine prijevoza – željeznica i prijevoz morem), izradi platforme za okupljanje ključnih dionika, izradi akcijskih planova i strategija, sklapanje sporazuma o suradnji i namjerama, izradi smjernica tj. nacrta za suradnju dionika I poboljšanje mobilnosti u regiji…

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (HŽ PP) sudjeluje u pisanju i pripremi projektne ideje te će sudjelovati kao projektni partner iz RH. Namjerava se baviti konkretnim istraživanjem povezanosti željeznicom gradova iz zaleđa (Ljubljana, Zagreb, Sarajevo) s Jadranskim lukama te nadalje s Grčkim lukama. Navedeno se također odnosi i na ostale gradove u RH koji gravitiraju većim središtima kao što su Zagreb, Split i Rijeka. HŽ PP namjerava istražiti načine i mogućnosti zelenog prijevoza - željeznica-brod. Danas to sve ide preko talijanskih luka, bilo teretni promet, bilo putnički (cruiseri ili trajekti), a RH je na određeni način zapostavljena.

Između ostalog, rezultat će biti Studija koja će ispitati mogućnosti povezivanja zaleđa s Jadranskim lukama, a u konačnici i s Grčkim lukama. Ista će pridonijeti razvoju turizma i razvitku ekološki prihvatljivih „zelenih“ načina prijevoza.

 

Očekivani ishodi projekta Inter-Connect

 • Povećanje kapaciteta ključnih dionika u multidisciplinarnom pristupu javnom prijevozu putnika (nadležna nacionalna/lokalna tijela, lučke uprave, željeznički prijevoznici, turistička udruženja, lokalni proizvođači itd.) / trening pristup na način da se istraži koliko ključnih dionika može prikupiti svoja iskustva i udružiti snage kako bi razvili realno rješenje za povezivanje regije
 • Mapiranje postojeće i buduće povezanosti regije (vodič za potrebno sakupljanje podataka, metodologije za sakupljanje podataka, korištenje postojećih alata i dobrih praksi)
 • Studije pred-izvodivosti i utjecaja za željeznički prijevoz i intermodalne usluge željeznica-more
 • Enciklopedija načela za integrirano planiranje i sudjelovanje dionika vezano za mobilnost
 • Baza podataka za potencijalne instrumente i izvore financiranja za intervencije vezane uz mobilnost 
 • Akcijski plan s određenim ciljanim prioritetima za mobilnost

 

Radni paketi

Radni paket 1: Upravljanje

 • Aktivnosti: (1) financijskog i administrativnog upravljanja, (2) tehničkog upravljanja i (3) praćenja i evaluacija projekta
Radni paket 2:  Postavljanje temelja za poboljšanje intermodalnosti i reformu željeznice na ADRION području

 • Aktivnosti: (1) politike koje podržavaju intermodalnost /međunarodne, EU, regionalne/, (2) analiza prethodnih nalaza na temu intermodalnog prijevoza putnika, (3) međunarodna povezanost
 • Glavni outputi: izvještaj dobrih praksi, nacionalni izvještaji, iskustva postojećih intermodalnih platformi, snimka postojećeg stanja, trendovi u mobilnosti i budući scenariji
Radni paket 3:  Ispitivanje određenih slučajeva za bolju povezanost ADRION-a

 • Aktivnosti: (1) Analiza postojeće situacije u područjima intervencije Inter-Connecta, (2) Implementacija pilot aktivnosti, (3) analiza održivosti i mogućnosti transfera iskustava
 • Glavni output za RH: navedena Studija
 • Activity 3.1 Analysis of the current situation of Inter-Connect intervention areas
Radni paket 4:  Uspostavljanje platforme za suradnju

 • Aktivnosti: (1) strategija intermodalnosti za ADRION, (2) trening “alat” za dionike, (3) mjesto sastajanja za dionike
 • Glavni outputi: SWOT analiza za ADRION na osnovu outputa radnih paketa 1-3, potrebe i prioriteti, alati i online platforma za suradnju dionika
Radni paket 5: Komunikacija

 • Aktivnosti: (1) planiranje komunikacijskih aktivnosti, (2) komunikacija projektnih outputa, (3) informiranje ADRION programa – poveznica s EUSAIR strategijom
 • Glavni outputi: komunikacijski plan, nacionalne komunikacijske strategije, priopćenja za medije, newsletter, članci u časopisima, konferencije, izvještaj o sukladnosti s EUSAIRO-om

 

Partnerstvo

1.       CERTH/HIT

GR

2.       Municipality of Igoumenitsa

GR

3.       ITL

IT

4.       CEI

IT

5.       Region Emilia Romagna

IT

6.       Croatian Railways

CR

7.       RDA LUR (Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region)

SL

8.       Port of Bar

Montenegro

9.       Ministry of Transport

AL

10.    CCIS - CCIBEG

Serbia