HŽPP

Najam lokomotiva

Dodatne usluge

Temeljem članka 28. Izjave o osnivanju društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te sukladno odredbama Zakona o željeznici (NN 32/2019 i 20/2021), Uprava Društva je donijela Odluku o donošenju Opisa uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

 

ODLUKU

o donošenju Opisa uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz izradio je prijedlog Opisa uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.za potrebe Izviješća o mreži za 2022. Usluge koje su navedene u Opisu uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. su:

  • usluga pristup kolosijekom do objekta za održavanja željezničkih vozila u kolodvorima Varaždin, Osijek, Zagreb GK, Karlovac, Solin,
  • usluga garažiranja željezničkih vozila na vanjskim kolosijecima na području objekta za održavanja željezničkih vozila u kolodvorima Varaždin, Osijek, Zagreb GK, Solin,
  • usluga predgrijavanja i predhlađivanja putničkih vlakova na području kolodvora Zagreb GK,
  • usluga tehničkog pregleda vagona i vlakova i obavljanja probe kočenja,
  • usluga obavljanja probe kočenja,
  • usluga manevriranja bez lokomotive s manevarskim osobljem,
  • usluga manevriranja s manevarskom lokomotivom i manevarskim osobljem,
  • usluga manevriranja s manevarskom lokomotivom bez manevarskog osoblja,
  • pružanje usluge vuče s lokomotivom,
  • zakup lokomotive s uključenim preventivnim i korektivnim održavanjem.

Opis uslužnih objekata uključujući usluge, radna vremena, kontakte, cijene i ostale potrebne informacije možete preuzeti ovdje .