HŽPP

Najam lokomotiva

Dodatne usluge

Temeljem članka 28. Izjave o osnivanju društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te sukladno odredbama Zakona o željeznici (NN 32/2019 i 20/2021), Uprava Društva je donijela Odluku o donošenju Opisa uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

 

ODLUKU

o donošenju Opisa uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

 

HŽ Putnički prijevoz izradio je prijedlog Opisa uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.za potrebe Izviješća o mreži za 2023.

Usluge koje su navedene u Opisu uslužnih objekata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. su:

  • usluga pristupa kolosijekom do objekta za održavanja željezničkih vozila u kolodvorima Varaždin, Osijek, Zagreb GK i Solin
  • usluga garažiranja željezničkih vozila na vanjskim kolosijecima na području objekta za održavanja željezničkih vozila u kolodvorima Varaždin, Osijek, Zagreb GK i Solin
  • usluga predgrijavanja i predhlađivanja putničkih vlakova na području kolodvora Zagreb GK
  • usluga tehničkog pregleda vagona i vlakova i obavljanja probe kočenja
  • usluga obavljanja probe kočenja
  • usluga manevriranja bez lokomotive s manevarskim osobljem
  • usluga manevriranja s manevarskom lokomotivom i manevarskim osobljem
  • usluga manevriranja s manevarskom lokomotivom bez manevarskog osoblja
  • pružanje usluge vuče s lokomotivom
  • zakup lokomotive s uključenim preventivnim i korektivnim održavanjem

Opis uslužnih objekata uključujući usluge, radna vremena, kontakte, cijene i ostale potrebne informacije možete preuzeti ovdje.