HŽPP

Izdvajamo

DiscoverEU

Besplatne željezničke propusnice za putovanje Europom

Europska komisija objavila je proljetni poziv inicijative DiscoverEU u okviru kojeg će 35 000 mladih dobiti besplatnu željezničku kartu za istraživanje Europe.

Zainteresirani za sudjelovanje u proljetnom pozivu DiscoverEU moraju biti rođeni između 1. srpnja 2004. i 30. lipnja 2005. godine i imati državljanstvo ili prebivalište u jednoj od država članica Europske unije ili jednoj od zemalja pridruženih programu Erasmus+: Island, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska. Kandidati koji ispunjavaju ove uvjete trebaju se prijaviti na Europski portal za mlade kako bi osvojili besplatnu kartu za putovanje vlakom. Na portalu trebaju odabrati svoj jezik, ispuniti prijavnicu i odgovoriti na pet pitanja iz kviza i dodatno pitanje. Kandidati koji osvoje karte moći će besplatno putovati Europom od 15. lipnja 2023. do 30. rujna 2024. u razdoblju do najviše 30 dana.ao što su Island, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska. Prijave su otvorene do 29. ožujka 2023. u 12.00 sati.

Više informacija možete pronaći na DiscoverEU i Europskom portalu za mlade.