HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Dionici uključeni u aktivnosti projekta MIMOSA

Okrugli stol o multimodalnom prijevozu
 

Okrugli stol „Razvoj i jačanje uloge multimodalnog javnog prijevoza u svim segmentima iz putničke i turističke perspektive“ održan je 28. travnja 2022. u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u organizaciji Uprave za otoke MRRFEU-u i HŽ Putničkog prijevoza.

Okrugli stol inicirala su dva projekta koja su sufinancirana iz europskih programa međunarodne suradnje: projekt MIMOSA (Interreg Italija – Hrvatska) i projekt Inter-Connect Plus (Interreg ADRION). Nakon uvoda i pozdravnih govora sudionicima su kroz tri prezentacije predstavljeni projekti i njihovi komplementarni ciljevi:

Uslijedila je rasprava u kojoj su sudionici iznijeli svoja stajališta o održivim oblicima prijevoza, energetskom aspektu prijevoza, novim tehnologijama, službenim dokumentima RH vezanim uz promet i turizam, mikromobilnosti, prioritetima mobilnosti za turiste i lokalno stanovništvo i sl. Sudionici su raspravljali i o pozitivnim i negativnim iskustvima iz Hrvatske i inozemstva koja mogu doprinijeti učinkovitijem planiranju mobilnosti.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici ministarstava, turističke i akademske zajednice te prijevoznika koji su izrazili zadovoljstvo održanim skupom i potporu daljnjim aktivnostima projekta MIMOSA i postprojektnim aktivnostima.

https://www.italy-croatia.eu/web/mimosa

https://interconnect.adrioninterreg.eu/