HŽPP

SUSTANCE

Dijalog o poboljšanju javnog prijevoza u ruralnim i prekograničnim područjima

Održana međunarodna online konferencija kao značajan korak prema poboljšanju održive mobilnosti

Dana 29. rujna 2023. održana je međunarodna online konferencija „Izazovi i prilike za dionike javnog prijevoza u ruralnim, perifernim i prekograničnim područjima” kao značajan korak prema poboljšanju održive mobilnosti javnog prijevoza.

Konferenciju koja je dio strategije uključivanja dionika u projektne aktivnosti i dobivanja njihove potpore  organizirali su partneri projekta SUSTANCE (HŽ Putnički prijevoz bio je suorganizator). Okupila je različite stručnjake, predstavnike vlasti i dionike iz sektora javnog prijevoza kako bi definirali izazove i ispitali mogućnosti s kojima se suočavaju stanovnici ruralnih, perifernih i prekograničnih regija.

Događanje je počelo obraćanjem člana Europskog parlamenta Valtera Flege i uvodnim govorima predstavnika ministarstava infrastrukture i prometa Italije i Hrvatske te Ministarstva okoliša, klime i energije Slovenije.

Donositelji odluka prepoznali su nužnost podrške održivim rješenjima javnog prijevoza u slabo naseljenim i prekograničnim područjima u skladu s opsegom ublažavanja utjecaja korištenja osobnih automobila na okoliš. U tom cilju govornici su istaknuli i važnost podrške aktivnostima usmjerenim na promjenu putnih navika građana.

Predstavnik EIT Urban Mobility, odnosno inicijative Europskog instituta za inovacije i tehnologiju predstavio je nekoliko ICT alata koji se primjenjuju u rješavanju navedenih izazova te je naglasio da je digitalizacija ključan čimbenik za poboljšanje pristupačnosti javnog prijevoza.

Koordinatori makroregionalnih strategija za jadransko-jonsku i dunavsku regiju istaknuli su da poboljšanje povezanosti unutar i između zemalja često služi za stvaranje mostova između područja, poticanje veza i razmjenu iskustava, što je osobito važno kada se radi o zemljama izvan EU-a.

Konferencija je također okupila predstavnike projekata DREAM_PACE, TRANSBORDERS i SMACKER s namjerom da se iskoriste naučene lekcije i potakne sinergija među akterima u istom području.

Događanje je zatvorio voditelj projekta Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa koji je istaknuo važnost suradnje, sinergije i dijaloga, osobito na prekograničnoj razini.