HŽPP

Analiza novih intermodalnih rješenja

Istraživanje prijevoznih navika na području Istre dovelo je do prijedloga za rješavanje prometnih izazova u željezničkom javnom prijevozu

U svrhu poboljšanja održivih usluga mobilnosti, s naglaskom na multimodalnost i prekogranična putovanja u Istri, provedeno je istraživanje o navikama i potrebama za mobilnošću stanovnika i posjetitelja Istre. Odgovori su korišteni za izradu Analize novih intermodalnih rješenja u cilju detaljne razrade sadašnjeg stanja željezničkog prometa u Istarskoj županiji radi učinkovitijeg planiranja aktivnosti i prioriteta na tom području.

Provedenim istraživanjem dobiveni su odgovori korisnika prijevoznih usluga vezani uz:

  • odabir prijevoznog sredstva
  • razloge putovanja
  • način kupnje karata
  • značenje pojma održivi oblik prijevoza
  • tendenciju korištenja željezničkog prijevoza
  • definiranje nedostataka željezničkog prijevoza na području Istre
  • prikupljanje informacija o promjenama i unaprjeđenju prijevoznog sustava Istre
  • učestalost i razloge putovanja u Italiju.

Istarske pruge protežu se Istarskim poluotokom od Divače u Sloveniji do Pule te odvojkom od Lupoglava do Raše. Duljina pruge obuhvaća 122,3 km od Divače u Sloveniji do Pule, 21 km od Kanfanara do Rovinja i 52,4 km od Lupoglava do Raše. Po istarskim prugama prometovala je i povijesna uskotračna željeznica Parenzana, koja je preko niza kolodvora povezivala Trst s Porečom kao krajnjim kolodvorom. Trenutačno na relaciji Pula – Buzet – Pula dnevno prometuje 16 vlakova, a preveze se oko 100.000 putnika godišnje. Zbog neodgovarajuće infrastrukture i nepovezanosti istarske željezničke mreže s ostatkom Hrvatske (promet se odvija preko teritorija Slovenije), prijevozna usluga nije na zadovoljavajućoj razini te zahtijeva dodatna ulaganja u modernizaciju pruga i voznog parka.

Analiza novih intermodalnih rješenja  nadovezuje se na Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, koji je strateški dokument usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017. – 2030. i relevantnim dokumentima EU-a. U izrađenoj analizi preporučuje se unaprjeđenje željezničkog prometa pri čemu je potrebno izbjegavati destrukcije povijesnih elemenata prilikom dogradnje i modernizacije željezničke infrastrukture. Također, zaključuje se da je modernizacijom prometne infrastrukture i voznog parka moguće povećati udio željezničkog prometa u ukupnom prometu te omogućiti gospodarski razvoj Istarskog poluotoka i razvoj željezničkog prometa u cijelosti. Cilj Analize novih intermodalnih rješenja jest podići svijest predstavnika nacionalnih tijela, prijevoznih poduzeća, razvojnih agencija, lokalne i regionalne vlasti te opće javnosti o nedostacima postojećih prijevoznih sustava u regiji i načinima unaprjeđenja sadašnje prometne ponude te poticanju stvaranja doprinosa održivom javnom prijevoznom sustavu.

 

Twitter: @mimosa_project

LinkedIN: Mimosa Project

 

 

O projektu:

MIMOSA nastoji poboljšati ponudu održivih multimodalnih rješenja i usluga u javnom putničkom prijevozu te promovirati novi pristup mobilnosti putnika između Hrvatske i Italije. Partneri u projektu, među kojima su najvažniji regionalni i nacionalni dionici u Hrvatskoj i Italiji, pristupaju rješavanju izazova u cilju povećanja multimodalnosti i smanjenja utjecaja prometa na okoliš. Uz to, nastoje razumjeti prijevozne navike i potrebe stanovnika i posjetitelja određenih regija Italije i Hrvatske.

Program: Interreg Italy - Croatia

Poziv: Strateški

Specifični cilj: Poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti okoliša te morskih i obalnih prijevoznih usluga i čvorova promocijom multimodalnosti u programskom području '

Specifična tema: ' Mobilnost putnika '

Broj partnera: 18

Ukupna vrijednost projekta: 7,14 mil. EUR

Budžet HŽ PP: 450.130 EUR