HŽPP

Content:

Pratitelji vojnih invalida, civilnih ratnih invalida i mirnodopskih invalida donošenjem objave, koju ispostavlja mjerodavno upravno tijelo u gradu Zagrebu ili županijski odjel za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u područnim jedinicama ostvaruju pravo na besplatni prijevoz u 1. i 2. razredu putničkog ili brzog vlaka.

Objava pratitelja vrijedi koliko i objava invalidne osobe koju prati, te mora biti naslovljena na vaše ime i prezime i ovjerena od nadležnog županijskog ureda (odjela) i vrijedi 60 dana od dana ispostavljanja. Iskaznica HRVI nije dovoljna za ostvarivanje prava na povlasticu.