HŽPP

INTER-CONNECT

4. sastanak partnera projekta Inter-Connect u Baru

3. i 4. srpnja 2019. održan sastanak partnera u Baru

4. sastanak partnera projekta Inter-Connect održan je u Baru 3. i 4. srpnja 2019. god., a organizirala ga je Luka Bar. Sastanak je bio prigoda za diskusiju o napretku projektnih aktivnosti, a osobito o statusu različitih slučajeva, s fokusom na to kako poboljšati i promovirati intermodalnost u putničkome prometu u regiji ADRION.    

Rezultati tehničkih aktivnosti, koje je provodilo partnerstvo projekta Inter-Connect, pokazali su kako je slaba potražnja putnika za intermodalnošću među regijama ADRION-a. To je također jedan od glavnih razloga za slabu ponudu održivih, pouzdanih i čestih prometnih veza među različitim zemljama regije ADRION. Osim toga, studije slučajeva projekta Inter-Connect pokazale su da je moguće raditi na promicanju i prometne potražnje i ponude pograničnih veza radom na novim održivim prometnim rješenjima, integriranoj prodaji karata te boljim vezama između glavnih pomorskih i kopnenih prometnih centara.   

Rezultati lokalnih diseminacijskih događaja projekta Inter-Connect i okruglih stolova održanih u svakoj zemlji   pokazali su da su glavni lokalni, regionalni i državni dionici svjesni ovih aspekata i da su spremni ostvariti novu suradnju i izraditi nove sporazume kako bi se riješila uska prometna grla na granici.      

Predsjednik Luke Bar, G. Deda Đelović, zaželio je dobrodošlicu svim partnerima projekta Inter-Connect te je započeo tehnički dio sastanka, ukazujući na značaj projekta u promicanju boljih održivih prometnih rješenja u regiji Adrion.  

CERTH/HIT, tehnički koordinator projekta, predstavio je rezultate aktivnosti prikupljanja podataka (podaci o potražnji i ponudi u transnacionalnom i regionalnom/lokalnom prometu) na temelju istraživanja koncipiranog na transnacionalnom nivou za diskusiju o potrebama i iskustvima turista i mještana vezanima uz konektivnost. Na temelju postignutih rezultata projekta, CERTH/HIT predstavio je ključne političke i tehničke zaključke na kojima će se temeljiti sljedeće tehničke aktivnosti.

Institut za promet i logistiku(ITL) i regija Emilia-Romagna koordiniraju aktivnosti vezane uz procjenu svih slučajeva projekta Inter-Connect. Koristeći utvrđenu metodologiju procjene, svaki partner predstavio je napredak implementacije svoje studije slučaja. Završni dio sastanka bio je posvećen mogućoj transferabilnosti rezultata projekta i tome kako glavne spoznaje pretvoriti u preporuke za politike za cijelu regiju ADRION.      

Izvršno tajništvo CEI-a predstavilo je implementaciju tehničkih okruglih stolova održanih u svakoj zemlji projekta i smjernica za pripremu sljedećih radnih stolova koji će više biti fokusirani na operativne aspekte implementacije studija slučajeva. Nadalje, Izvršno tajništvo CEI-a, koje je odgovorno je za projektne aktivnosti vezane uz komunikaciju i diseminaciju, dalo je pregled implementiranih i preostalih aktivnosti, naglašavajući važnost promicanja glavnih rezultata projekta izvan projektnog partnerstva.     

Na kraju, općina Igoumenitsa, vodeći partner u projektu, predstavila je administrativni i financijski napredak kao i implementaciju tehničkog radnog paketa projekta. Vodeći partner osobito je nagIasio značaj prekogranične suradnje u promicanju održivijih i pouzdanijih prometnih veza u regiji ADRION.