HŽPP

Prava i pravila

Tarife

   

  • Tarifa 101      - Izmjene i dopune tarife 101 s primjenom od 1. travnja 2013. za prijevoz putnika u domaćem prijevozu (Prijevozni uvjeti, povlastice i prijevoz ručne prtljage), PDF, 471 kB
  • Tarifa 102   - Tarifa za prijevoz putnika u domaćem prijevozu (Tarifne udaljenosti), PDF, 141 kB
  • Tarifa 103    - Tarifa za prijevoz putnika u domaćem prijevozu (Cijene), PDF, 93 kB
  • Tarifa 111 - Posebni međunarodni prijevozni uvjeti (SCIC) za putovanja s prijevoznim kartama bez uključene rezervacije (NRT), PDF, 480 kB
  • Tarifa 117 - Posebni međunarodni prijevozni uvjeti (SCIC) za putovanja s prijevoznim kartama za promet Istok - Zapad (EWT), PDF, 353 kB
  • Tarifa 149vsl - Posebni međunarodni prijevozni uvjeti za prijevoz putnika i prtljage u noćnim vlakovima (SCIC-NT), PDF, 237 kB

Tarifno prijevozna izvješća (TPI)

TPI je glasilo HŽ Putničkog prijevoza u kojemu se objavljuju tarife i drugi propisi za prijevoz putnika te njihove izmjene i dopune. TPI se objavljuje prema potrebi.

2015.

2014.
2013.
2012.
2011.
2010.