HŽPP

Prava i pravila

Prijevozne isprave

Datum: 11.10.2017. 14:25:16

 

Prijevozna isprava je isprava kojom putnik dokazuje postojanje i ispunjavanje ugovora o prijevozu.
Prijevozne isprave su prijevozna karta, dopunska karta, doplatna karta, osnova za povlasticu, potvrda o rezervaciji i sl.

Prijevozne isprave u unutarnjem prijevozu

VRSTE PRIJEVOZNIH KARATA

 • Za jednosmjerna putovanja - obične karte
 • Za dvosmjerna putovanja - povratne karte, koje mogu biti:
  - za prijevozni put koji je u odlasku i dolasku isti
  - za prijevozni put koji je u povratku različit od prijevoznoga puta u odlasku
  - za prijevozni put kod kojega odredišni kolodvor nije ujedno polazni kolodvor u povratku.
 • Dopunske karte za vlak višega tarifnog ranga ispostavljaju se uz prijevozne karte i daje pravo na putovanje u odgovarajućem vlaku višega ranga. Postoje i povratne dopunske karte za vlak višega tarifnog ranga te se one ispostavljaju uz povratne prijevozne karte za putnički vlak.
 • Pretplatne karte – za neograničen broj putovanja, koje mogu biti:
  – opće 15-odnevne, 30-odnevne i godišnje
  -  učeničke i studentske godišnje, mjesečne i polumjesečne
 • Zajedničke pretplatne karte HŽPP-ZET
  - opće godišnje i mjesečne
  - učeničke, studentske, umirovljeničke godišnje i mjesečne
 • Priključne pretplatne karte
  - opće, godišnje i mjesečne
  - učeničke, studentske, umirovljeničke godišnje i mjesečne
 • Zajedničke pretplatne karte HŽPP-Meštrović prijevoz

 ROKOVI VALJANOSTI PRIJEVOZNIH KARATA ZA JEDNOSMJERNA I DVOSMJERNA PUTOVANJA

Rok valjanosti počinje teći od 0.01 sat onoga dana koji je na karti naznačen kao prvi dan roka valjanosti. Putnik može početi putovanje bilo kojega dana u roku valjanosti prijevozne karte, ali ga mora završiti najkasnije vlakom koji po voznom redu u odredišni kolodvor stiže do 24.00 sata posljednjega dana njezina roka valjanosti.

ZA JEDNOSMJERNE KARTE ZA POVRATNE KARTE
UDALJENOST (km) DANA UDALJENOST (km) DANA
do 100 1 do 50 1
od 101 do 400 2 od 51 do 100   2
od 401 i više km 4 od 101 i više km 6

Ako je povratna karta za udaljenost do 100 km po bilo kojoj povlastici kupljena za putovanje nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom, tada ona vrijedi od petka odnosno od dana koji prethodi blagdanu ili neradnom danu u 0.01 sati do ponedjeljka odnosno do dana nakon blagdana ili neradnoga dana do 24.00 sata.
Povratne karte kupljene uz iskaznicu K-15 vrijede 30 dana od dana ispostavljanja.

PRODULJENJE ROKA VALJANOSTI PRIJEVOZNIH KARATA
Kada prijevozna karta vrijedi jedan dan, tada se putovanje koje počne toga dana bez posebnoga ovjerovljivanja može završiti i sljedeći dan istim ili prvim priključnim vlakom.
Kada prijevozna karta vrijedi dulje od jednoga dana, tada polazni ili priključni kolodvor u opravdanome slučaju (bolest, nesretni slučaj i sl.) može produljiti rok valjanost prijevozne karte za jedan dan.
Uz prethodno ovjerovljivanje karte u polaznome kolodvoru iznimno je dopušteno početi putovanje prije dana koji je na njoj naznačen kao prvi dan roka valjanosti, ali samo onda ako putnička blagajna ne radi pa putnik prijevoznu kartu kupljenu prije ne može zamijeniti novom kartom, a pritom dokaže da ne može odgoditi putovanje (smrtni slučaj, nesreća i sl.)
Kada je riječ o povratnim putovanjima na relacijama duljima od 100 km, putnik pri ispostavljanju povratne karte može zahtijevati produljenje roka valjanosti (s tiskanicom K-15).

REZERVACIJE

 • U postupku rezerviranja mjesta moguće je zahtijevati rezerviranje sjedala, postelja ili ležaja. 
 • Sjedalo je moguće rezervirati onda kada se kupuje prijevozna karta ili poslije, ali tada je potrebno predočiti prijevoznu kartu kupljenu prije. 
 • Mjesto je moguće rezervirati unaprijed, ali najranije dva mjeseca prije datuma namjeravanog putovanja. 
 • Rezervirano mjesto putnik mora zauzeti najkasnije 15 minuta nakon polaska vlaka iz kolodvora od kojeg je rezerviranje obavljeno, inače rezerviranje ne vrijedi. 
 • Kada je riječ o dvosmjernim putovanjima, tada je mjesto moguće rezervirati na blagajni u polaznome kolodvoru.
 • Ako se plati rezervacija sjedala u vlaku, tada se uz tu naknadu ne plaća poseban dodatak. 

Pri rezerviranju mjesta, putnik može zahtijevati:

 • U vagonu sa sjedalima: mjesto do prozora, mjesto u prvom ili drugom vagonskom razredu 
 • U vagonu s ležajevima: donji, srednji ili gornji ležaj; ležaj u vagonu 2. razreda 
 • U vagonu za spavanje: kabinu s jednom, dvjema ili trima posteljama; kabinu za žene; donju, srednju ili gornju postelju 

Pametne kartice

HŽ Putnički prijevoz je od 21. kolovoza 2017. počeo s izradom pametnih kartica. Dodjela profila bit će omogućena na svim blagajnama, a pametne kartice zamijenit će iskaznice HŽ Putničkog prijevoza kojima su putnici ostvarivali  pravo na kupnju učeničkih/studentskih pretplatnih karata temeljem iskaznice K-18, općih pretplatnih karata temeljem iskaznice K-19 te pojedinačnih karata temeljem iskaznica K-33J, K-33S i K-33X. Na pametne kartice elektronički će se zapisivati pretplatne i pojedinačne karte s popustom.

Izrada pametnih kartica obavljat će se u 15 kolodvora u Hrvatskoj (Zagreb Glavni kolodvor, Sisak, Karlovac, Zabok, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Slavonski Brod, Vinkovci, Osijek, Split, Šibenik, Ogulin, Rijeka i Pula).

Do sredine listopada bit će aktivno svih 15 lokacija za izradu pametnih kartica. Do tada putnici mogu koristiti privremene iskaznice K-33J, K-33S, K-33X, K-19 i K-18, a trenutačno prednost pri izradi pametnih kartica imaju učenici/studenti, korisnici privremene iskaznice K-18 (dnevna putovanja učenika i studenata) s obzirom na početak školske i akademske godine. Izrada privremenih iskaznica se ne naplaćuje, a vrijede kao osnova povlastice do kraja listopada i za njihovu izradu nije potrebna fotografija. Prilikom preuzimanja pametne kartice putnicima će se naplatiti izrada profila (po cijeni po kojoj su putnici kupovali papirnate iskaznice).

Zahtjev za izradu pametne kartice putnici mogu preuzeti  ovdje ili na blagajni. Popunjeni zahtjev uz fotografiju i priloženu dokumentaciju (sukladno općim uvjetima prijevoza Tarifa 101) putnici trebaju predati na blagajni, gdje će po izradi i preuzeti svoju pametnu karticu. Uz osobne podatke, zahtjev za izradu pametne kartice sadrži i podatke koje ovjerava obrazovna ustanova i kojima se potvrđuje redovan upisan u školsku/akademsku godinu (zahtjev za izradu K-18 profila). Uz zahtjev za izradu pametne kartice, za profil K-18 potrebno je priložiti i ovjereni obrazac 2 na linku sukladno Tarifi 101. Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil vrijedi ovisno o statusu putnika sukladno važećim tarifnim propisima.

Prijevozne isprave u međunarodnom prijevozu

Pretprodaja i rok valjanosti prijevoznih karata, prekidi putovanja i rezervacije


PRETPRODAJA I ROK VALJANOSTI PRIJEVOZNIH KARATA
Međunarodne prijevozne karte mogu se kupiti u pretprodaji najranije dva mjeseca prije prvoga dana valjanosti, i to na međunarodnim blagajnama u željezničkim kolodvorima i putničkim agencijama. Plaćanje se obavlja u kunama.

ROKOVI VALJANOSTI
Rokovi valjanosti prijevoznih karata različiti su, a ovise o vrsti ponude:

 • u pograničnom prometu između Hrvatske i Slovenije - jedan dan 
 • CITY STAR - jedan mjesec 
 • INTER RAIL - od 10 dana do jedan mjesec 
 • druge prijevozne karte vrijede 15 dana ili 1 mjesec 

Željeznica na putnikov zahtjev može besplatno produljiti rok valjanosti prijevozne karte ako iz opravdanih razloga (bolest, teška nesreća i slično) nije bilo moguće iskoristiti je u roku valjanosti.

PREKIDI PUTOVANJA
Prekidi putovanja dopušteni su u roku valjanosti prijevozne karte, osim kod karata za pogranični promet između Hrvatske i Slovenije. Rok valjanosti prijevozne karte ne produljuje se prekidom putovanja. Putovanje se može nastaviti samo od kolodvora u kojemu je prekinuto ili od kolodvora koji se nalazi na još neproputovanome dijelu relacije.

REZERVACIJE

 • Kao i u unutarnjem prijevozu, pri rezerviranju mjesta može se zahtijevati rezerviranje sjedala, postelja i ležaja. 
 • Rezerviranje sjedala može se zahtijevati istoga dana kada se kupuje prijevozna isprava ili poslije, ali uvijek uz pokazivanje prijevozne isprave. 
 • Rezervacija u pretprodaji može se kupiti najranije tri mjeseca prije putovanja, i to samo za vlakove za koje je predviđeno rezerviranje mjesta. 
 • Pri rezerviranju mjesta u vlakovima za uporabu kojih obvezatno je plaćanje dodatka (EC - vlakovi i drugi vlakovi s dodatkom) putnik mora platiti taj dodatak, u koji je u pravilu uključena naknada za rezerviranje. 
 • Rezervacijska karta - karta za dodatak vrijedi samo:
  - za vlak i dan za koji je ispostavljena,
  - uz prijevoznu kartu koja vrijedi za odgovarajuću relaciju. 

Mjesta za dvosmjerno putovanje mogu se rezervirati preko blagajne u polaznom kolodvoru.

Mjesečne i godišnje pretplatne karte

Mjesečne i godišnje pretplatne karte

Za kupnju opće mjesečne ili godišnje HŽ pretplatne karte putnik na blagajni kupuje Iskaznicu za kupnju mjesečnih pretplatnih karata za koju je potrebno donijeti osobnu fotografiju i 30,00 kuna.
Iskaznica vrijedi godinu dana od dana ispostavljanja.

Za kupnju učeničke i studentske mjesečne ili godišnje HŽ pretplatne karte putnik na blagajni kupuje Iskaznicu za kupnju mjesečnih pretplatnih karata za učenike i studente za koju je potrebno donijeti Potvrdu za iskorištavanje povlaštenog prijevoza učenika ili studenata vlakom, osobnu fotografiju i 20,00 kuna.
Iskaznica vrijedi za jednu školsku godinu koja traje od 01. rujna jedne do 31. kolovoza druge godine za učenike srednjih škola, a od 01. listopada jedne do 30. rujna druge godine za redovite studente.

Potvrda za iskorištavanje povlaštenog prijevoza učenika ili studenata - Preuzimanje

Mjesečne i godišnje zajedničke ZET-HŽ pretplatne karte kupuju se na blagajnama ZET-a, Ozaljska 105.
Za kupnju zajedničke pretplatne karte ZET-HŽ možete dobiti informacije na www.zet.hr
Putnik koji posjeduje ZET-HŽ mjesečnu ili godišnju pretplatnu kartu može na blagajnama HŽ Putničkog prijevoza kupiti Priključnu kartu.

PRIKLJUČNE KARTE vrijede za relacije na području grada Zagreba i pripadajuće priključne zone, a mogu biti:

mjesečne priključne karte za I. zonu, koju čine relacije:
• Sesvetski Kraljevec - Dugo Selo - Ostrna
• Odra - Velika Gorica - Mraclin - Turopolje
• Podsused - Zaprešić (Zaprešić - Novi Dvori - Pojatno - Kupljenovo)
• Zaprešić Savska - Brdovec - Savski Marof - Laduč - Sutla - Harmica
• Mavračići - Zdenčina – Desinec

mjesečne priključne karte za II. zonu, koju čine relacije:
• Desinec - Jastrebarsko - Domagović
• Prečec stajalište - Ivanić Grad

Cijene općih 30-dnevnih i godišnjih pretplatnih karata - Grad Zagreb (.xlsx)

Cjene učeničkih i studentskih mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata (.xlsx)

Cijene 30-dnevnih i godišnjih umirovljeničkih, socijalnih i pretplatnih karata za osobe s invaliditetom (.xlsx)


Cijene mjesečnih karata ZET-HŽ i cijene mjesečnih i godišnjih priključnih karata ZET-HŽ

Na temelju Ugovora o prijevozu putnika koji su sklopili Zagrebački holding, Podružnica ZET i HŽ Putnički prijevoz primjenjuju se zajedničke pretplatne karte za vožnju vlakom, tramvajem, autobusom i uspinjačom. Prijevozne isprave ZET-HŽ i željezničke mjesečne priključne zonske karte vrijede u 2. razredu vlakova svih vrsta na području svoje valjanosti. Tom suradnjom putnicima je omogućeno da na ZET-ovim blagajnama po povlaštenoj cijeni kupuju zajedničku pokaznu kartu ZET-HŽ kojom se mogu koristiti u vozilima obaju prijevoznika (pojedinačne karte ne funkcioniraju na taj način).

CIJENE MJESEČNIH KARATA ZET-HŽ

Radničke 400,00 kn
Učeničke (osnovna škola) 200,00 kn
Učeničke (srednja škola) 200,00 kn
Studentske 200,00 kn
Umirovljeničke 200,00 kn
Socijalne 200,00 kn

Uz navedene karte na području Županije zagrebačke rabe se željezničke priključne zonske karte, koje se u odgovarajućim kolodvorima mogu kupiti isključivo uz predočivanje pokazne karte ZET-HŽ (opće, učeničke, studentske i umirovljeničke), i to po zonama (zona I i zona II).

PRIKLJUČNE KARTE vrijede za relacije na području grada Zagreba i pripadajuće priključne zone, a mogu biti:

 • mjesečne priključne karte za I. zonu, koju čine relacije:
  • Sesvetski Kraljevec - Dugo Selo - Ostrna
  • Odra - Velika Gorica - Mraclin - Turopolje
  • Podsused - Zaprešić (Zaprešić - Novi Dvori - Pojatno - Kupljenovo)
  • Zaprešić Savska - Brdovec - Savski Marof - Laduč - Sutla - Harmica
  • Mavračići - Zdenčina – Desinec 
 • mjesečne priključne karte za II. zonu, koju čine relacije:
  • Desinec - Jastrebarsko - Domagović
  • Prečec stajalište - Ivanić Grad 

CIJENE MJESEČNIH I GODIŠNJIH PRIKLJUČNIH KARATA ZET-HŽ

MJESEČNE PRIKLJUČNE KARTE GODIŠNJE PRIKLJUČNE KARTE
I. zona II. zona I. zona II. zona
Radničke 169,00 kn 283,00 kn 1.686,00 kn 2.830,00 kn
Učeničke i studentske 105,00 kn 182,00 kn 1.047,00 kn 1.822,00 kn
Umirovljeničke 105,00 kn 182,00 kn 1.047,00 kn 1.822,00 kn

Zajednička karta MPZ-HŽ

HŽ  Putnički prijevoz i Meštrović prijevoz uveli su zajedničke mjesečne pretplatne karte za prijevoz putnika integriranim prijevozom, i to autobusom na relaciji

Kumrovec – Kraj Donji – Harmica (Savski Marof) i vlakom na relaciji  Harmica (Savski Marof) - Dugo Selo.

Na temelju Ugovora o prijevozu putnika koji su sklopili Meštrović prijevoz i HŽ Putnički prijevoz primjenjuju se zajedničke pretplatne karte za vožnju autobusom i vlakom na relaciji:

Kumrovec – Klanjec – Novi Dvori – Kraj Gornji – Kraj Donji – Harmica (Savski Marof) (autobus),

Harmica (Savski Marof) – Brdovec – Zaprešić Savska – Zaprešić – Podsused – Gajnice – Vrapče – Kustošija – Črnomerec – Zagreb ZK – Zagreb GK – Maksimir –Trnava –Čulinec – Sesvete – Sesvetski Kraljevec – Dugo Selo (vlak) 

Prijevozne isprave MPZ-HŽ vrijede u 2. razredu svih vrsta vlakova na području svoje valjanosti. Tom suradnjom putnicima je omogućeno da na blagajnama Meštrović prijevoza po povlaštenoj cijeni kupuju zajedničku pokaznu kartu MPZ-HŽ kojom se mogu koristiti u vozilima obaju prijevoznika (pojedinačne karte ne funkcioniraju na taj način).

Prilikom plaćanja cijelog iznosa mjesečne karte unaprijed, odobrava se popust od 10%. 

Cjenik mjesečnih pretplatnih karata (PDF)

Više informacija potražite na www.mpz.hr.

Vikendom u pola cijene

Ponuda je namijenjena svim korisnicima pretplatnih karata

Od 01. prosinca 2013. HŽ Putnički prijevoz uvodi komercijalnu povlasticu „Dodatna vrijednost za Vašu vjernost –vikendom u pola cijene“ za putnike koji posjeduju važeću polumjesečnu, mjesečnu ili godišnju pretplatnu kartu (ispostavljenu temeljem iskaznice K-18 ili K-19), a putuju subotom, nedjeljom i blagdanom (putovanje mora početi i završiti u navedene dane) u roku valjanosti pretplatne karte, na relaciji različitoj od one iz Iskaznice K-18 ili K-19.

Navedeni putnici mogu u roku valjanosti pretplatne karte ostvariti popust od 50% na redovitu cijenu jednosmjerne i povratne prijevozne karte na svim relacijama u 2. razredu  redovitih vlakova u unutarnjem prijevozu.

Prijevozni uvjeti

Opći uvjeti za prijevoz u željezničkom prijevozu putnika i dokumenti uz njih:

Opći uvjeti o prijevozu u željezničkom prijevozu putnika (GCC-CIV/PRR)    

Naputak o prijevozu opasnih tvari u putničkim vlakovima (uz točku 6.2 GCC-CIV/PRR-a)

Info-tablica: Propisi za opasne tvari koje prevoze putnici u putničkim vlakovima

Jedinstvena pravila za ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu putnika (CIV)

Uredba o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (PRR)

Popis iznimaka u primjeni PRR-a (stanje od 1. rujna 2015.)  

Lista brojčanih šifara prijevoznika u putničkom prometu (u skladu s točkom 4.1.3 GCC-CIV/PRR-a)