HŽPP

Vijesti

JAVNI POZIV HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Javni poziv zainteresiranim stranama radi iskazivanja interesa za suradnju

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iskazuje interes za to da društvo TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju završi stečajni postupak i u novim okolnostima nastavi nesmetano obavljati djelatnosti zbog kojih je osnovano.

Stoga HŽ Putnički prijevoz d.o.o. objavljuje ovaj javni poziv zainteresiranim stranama radi iskazivanja interesa za suradnju s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. u cilju davanja zajedničkog pisma namjere za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju. Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Javnog poziva investitorima ili strateškim partnerima za iskazivanje interesa i davanje Ponude za ulaganje ili dokapitalizaciju TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju, koji je donesen temeljem Odluke Skupštine vjerovnika TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju od 12. prosinca 2012. i Odluke Odbora vjerovnika TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju od 12. lipnja 2017. godine. Javni poziv TŽV-a Gredelj u stečaju objavljen je na web stranicama Agencije za investicije i konkurentnost, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva pravosuđa, Hrvatske gospodarske komore i Railway Gazette International, te u časopisu Poslovni dnevnik.

Predmet Javnog poziva TŽV-a Gredelj d.o.o u stečaju investitorima ili strateškim partnerima je ulaganje u TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju OIB: 65952859647, radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije s mogućnošću izrade stečajnog plana prema odredbama Stečajnog zakona. Investitori ili strateški partneri iskazuju interes ili daju ponudu radi ulaganja u TŽV Gredelj d.o.o. ili dokapitalizaciju, koja će se provesti stečajnim planom u stečajnom postupku u cilju nastavka temeljnog poslovanja kojim se TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju bavi: projektiranje i proizvodnja novih željezničkih vozila, modernizacija, obnova i održavanje postojećih željezničkih vozila i dodatne usluge vezane uz željeznička vozila, strojeve i opremu.

Javni poziv TŽV Gredelj d.o.o. s podacima o TŽV-u Gredelj d.o.o., uvjetima poziva u kojemu se domaće i strane pravne i fizičke osobe, pojedinačno ili skupno pozivaju na dostavu pisma uz iskaz interesa ili dostavu ponude, odnosno podnošenje pisma namjere, sastavni je dio i prilog ovoga javnog poziva HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Iskazivanje interesa, odnosno namjere zainteresiranih investitora ili strateških partnera prema TŽV-u Gredelj d.o.o. u stečaju temeljem Javnog poziva TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju moguće je zaključno do 31. siječnja 2018. godine.

Uz prethodnu suradnju s mogućim suinvestitorom ili strateškim partnerom, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je kao javni prijevoznik putnika u željezničkom prometu u Republici Hrvatskoj zainteresiran za odaziv Javnom pozivu TŽV-a Gredelj, odnosno zainteresiran za iskazivanje interesa i namjere dostavljanjem pisma namjere TŽV-u Gredelj d.o.o u stečaju temeljem Javnog poziva TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju.

U skladu sa svojim Javnim pozivom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. poziva domaće i strane pravne i fizičke osobe na iskazivanje interesa za poslovnu suradnju sa suinvestitorom ili strateškim partnerom HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. u cilju mogućeg odaziva na Javni poziv TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju i mogućeg podnošenja zajedničke ponude ili iskaza interesa temeljem Javnog poziva TŽV-a Gredelj u stečaju. 

Objava ovog poziva HŽ Putničkog prijevoza ili primitak pisma namjere zainteresiranog suinvestitora i/ili strateškog partnera nema za posljedicu obvezu sklapanja ugovora o zajedničkom ulaganju niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo tih osoba da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. po bilo kojoj osnovi, kao niti nikakvu osnovu za ulazak u vlasničku strukturu HŽ Putničkog prijevoza.

Pismo s iskazom interesa za suradnjom s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. radi odazivanja na Javni poziv TŽV-a Gredelj d.o.o. mogu predati domaće i strane pravne i fizičke osobe, pojedinačno i skupno.

Zainteresirani strateški partneri pozivaju se iskazati interes za suradnju s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. dostavom pisma namjere u zatvorenoj omotnici koja treba biti naslovljena na Upravu HŽ Putničkog prijevoza zaključno sa 26. siječnjem 2018. godine.

Pismo namjere uz iskazivanje interesa u pisanom obliku treba sadržavati opis načina poslovne suradnje s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o., opis načina ulaganja i rokove u kojima bi se ostvarila poslovna suradnja te opis stručnih sposobnosti u realizaciji ili upravljanju sličnim poslovima.

Potrebno je priložiti i:

  • Izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno presliku identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu (osobna iskaznica ili putovnica)
  • Izjavu da zainteresirana strana nije u procesu likvidacije ni insolventna ni da se nad njom provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci, kao ni bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti
  • zadnji raspoloživi financijski izvještaji zainteresiranih investitora ili strateških partnera.

U slučaju da se pismo namjere podnosi skupno kao zajedničko iskazivanje interesa, tada svaka osoba koja u tome sudjeluje treba priložiti navedenu dokumentaciju.

Zainteresirani investitori ili strateški partneri nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u vezi s izradom i podnošenjem pisma namjere uz iskazivanje interesa, kao ni za radnje koje su tom pismu prethodile.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nije dužan pozvati zainteresirane investitore na podnošenje obvezujuće ponude niti je dužan sklopiti ugovor ni bilo koji drugi pravni akt s bilo kojim od zainteresiranih investitora ili strateških partnera.

Na ovaj poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih strana. Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu utvrđivanja udovoljavanja navedenih uvjeta u postupku strateškog povezivanja u cilju odazivanja na Javni poziv TŽV-a Gredelj d.o.o. u stečaju.

Po okončanju ovog poziva za iskazivanje interesa, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. može provesti postupak poziva na dostavu obvezujuće ponude.

Obavijest o objavi ovog poziva bit će objavljena na web stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te u časopisu Poslovni dnevnik.

Za dodatne informacije zainteresirane strane mogu kontaktirati Upravu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. na ili broj telefona 01 3783 061.

POVEZANI DOKUMENTI:

PUBLIC INVITATION of the HŽ Putnički prijevoz d.o.o. in english is available here.