HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Privremeno smanjen opseg prijevoza

Najam vagona

Dodatne usluge

Temeljem članka 28. Izjave o osnivanju društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te sukladno odredbama Zakona o željeznici (NN 93/13, 148/13, 73/17), Uprava Društva je na 7. sjednici održanoj 15. veljače 2019. donijela

 

ODLUKU

o usvajanju Cjenika dodatnih usluga

Izviješćem o mreži 2020. HŽ Putnički prijevoz je u svojstvu pružatelja naveden za sljedeće usluge:

 • predgrijavanje i predhlađivanje u kolodvorima Zagreb GK i Vinkovci,
 • garažiranje lokomotiva, DMV-a i EMV-a,
 • opskrba gorivom u kolodvorima Zagreb GK, Karlovac, Varaždin, Zabok, Osijek, Virovitica, Nova Kapela, Solin i Pula,
 • manevriranje,
 • tehnički pregled vagona,
 • proba kočenja.

HŽ Putnički prijevoz je iskazao spremnost o objavi naknada za sljedeću sluge koje pruža ostalim željezničkim prijevoznicima i upravitelju infrastrukture:

 • pristup objektima za opskrbu gorivom i opskrba gorivom,
 • pristup objektima za opskrbu kvarcnim pijeskom i opskrba kvarcnim pijeskom
 • usluga manevriranja (pristupa) objektima za održavanje vučnih vozila,
 • usluga garažiranja vučnih vozila na kolosijecima objekta za održavanje vučnih vozila,
 • usluga tehničkog pregleda vagona i vlakova i probe kočenja,
 • usluga probe kočenja,
 • usluga manevriranja bez manevarske lokomotive s manevarskim osobljem,
 • usluga manevriranja s manevarskom lokomotivom i manevarskim osobljem
 • usluga manevriranja s manevarskom lokomotivom bez manevarskoga osoblja.

Cjenik navedenih usluga možete preuzeti  ovdje , a popis kolodvora s dodatnim uslugama i radnim vremenima ovdje .