HŽPP

Content:

Invalidne osobe ostvaruju pravo na četiri povratna putovanja godišnje uz povlasticu 75% od redovne prijevozne cijene u 1. i 2. razredu putničkog ili brzog vlaka.
Navedeni popust moguće je ostvariti uz donošenje objave  za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom invalidne osobe a koju ispostavlja županijski ured mjerodavan za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Napomena: invalidna osoba ne može se koristiti zakonskim povlasticama po dvjema osnovama. Invalidna osoba ima pravo na besplatan prijevoz pratitelja.

Pratitelji invalidnih osoba ostvaruju pravo na besplatan prijevoz u 1. i 2. razredu putničkoga ili brzog vlaka.
Navedenu povlasticu moguće je ostvariti temeljem objave za besplatan prijevoz pratitelja invalidne osobe željeznicom ili brodom, odnosno temeljem radne iskaznice za psa vodiča slijepe osobe, koju ispostavlja i potvrđuje Hrvatska udruga za školovanje psa vodiča slijepe osobe i mobilitet.

Napomena:
Ako invalidna osoba za prijevoz koristi vlak višeg ranga od propisanog, tada se i za pratitelja invalidne osobe plaća razlika u punom iznosu.
Pratiteljeva objava vrijedi za vrijeme za koje vrijedi objava osobe koju prati, a vrijedi samo uz pratiteljevu osobnu iskaznicu i odgovarajuću prijevoznu kartu za invalidnu osobu koju prati.