HŽPP

Serija WRee

  • četveroosovinski putnički klimatizirani vagon za objedovanje (vagon-restoran)
  • restoranski odjeljak sa 12 ili 36 sjedala sa stolovima i kuhinja
  • zatvoreni vakuumski sustav WC-a
  • izbočno-posmična ulazna vrata s automatskim upravljanjem i pokretnom stepenicom
  • unutarnji i međunarodni promet
  • maksimalna brzina: 120 - 160 km/h