HŽPP

Serija Bcee

  • četveroosovinski putnički klimatizirani vagon 2. razreda s 9 odjeljaka s ležajima s hodnikom sa strane (54 sjedala/ležaja)
  • sjedala su predviđena za dnevna putovanja, a mogu se preklopiti u ležaje za noćna putovanja
  • zatvoreni vakuumski sustav WC-a
  • izbočno-posmična ulazna vrata s automatskim upravljanjem i pokretnom stepenicom
  • unutarnji i međunarodni promet
  • maksimalna brzina: 160 km/h