HŽPP

Lokomotive

Serija 1 142

ELEKTRIČNA LOKOMOTIVA serije 1 142 „Brena“ ili „Tiristorka“
  • maksimalna brzina: 160 km/h
  • snaga: 4 MW
  • tiristorska regulacija
  • Proizvodnja: Končar Hrvatska 1988. - 1989.
  • popularni naziv: „Brena“ ili „Tiristorka“