HŽPP

RUMOBIL

Sastanak partnera projekta RUMOBIL

Češke Budejovice 18-19.10.2018.

Dana 18. i 19. listopada 2018. u Češkim Budejovicama je održan sastanak partnera projekta RUMOBIL. Teme sastanka su bile evaluacija pilot aktivnosti, napredak partnera, prognoze putničkih tokova, komunikacijske aktivnosti te kreiranje brošure projekta s  konačnim ciljevima projekta.

Prvi dan održane su prezentacije i predstavljanje radnih paketa WP T1 i WP T2 odnosno kreirana je strategija RUMOBIL čiji inputi imaju vrijednosti i težište za daljnje korake partnera prema dionicima, korake u vidu unapređenja i poboljšanja nacionalnih strategija i dokumenata, preporuke za daljnja istraživanja i eventualne analize. Temeljem zajedničkog rješenja, RUMOBIL Strategija, partnerima su otvorena vrata za daljnje pregovore s dionicima kao i nacionalnim tijelima u vidu unapređenja trenutnih zakona i dokumenata. Radni paket WP T2 bavi se pilot aktivnostima svih partnera te objedinjuje ulazne parametre kao što su generalni inicijalni podaci te podaci prikupljeni po završetku pilot aktivnosti. Na temelju dostavljenih inputa doneseni zaključci ne pokazuju kod svih partnera unaprijeđenije prijevozne ponude već također i nedostatke odnosno potrebe za promjenama. Nastavno na tehnički dio voditelja radnih paketa prezentirani su posebni zadaci svih partnera. Naime, uoči nadolazećih završnih aktivnosti projekta, potrebno je organizirati i sudjelovati na završnoj konferenciji projekta. U tu svrhu bila je potrebna detaljna prezentacija pilota odnosno od svakog partnera se očekivalo izlaganje u vidu plakata na kojem se navodi opis pilot aktivnosti, početak, trajanje te također koristi kako za samog partnera tako i ruralno područje zahvaćeno promjenama pa sve do dionika uključenih u samu pilot aktivnost.

Drugi dan partneri su usuglasili i prihvatili zaključke donesene tijekom sastanka Upravnog odbora te su također bili informirani o komunikacijskim aktivnostima od stane voditelja komunikacijskog paketa (HŽ PP). Izlaganje je podrazumijevalo novosti u pogledu uređivanja web stranice i Facebook stranice, pisanje članaka i promoviranje projekta te općenito doprinosom svih partnera.

Dvodnevna radionica završila je izlaganjem i predstavljanjem profesora sa Prometnog fakulteta iz Češke te pohvalama predstavnika regije za postignuća ostvarena u sklopu projekta RUMOBIL.