HŽPP

Prava i pravila

Prijevozne isprave

Prijevozna isprava je isprava kojom putnik dokazuje postojanje i ispunjavanje ugovora o prijevozu.
Prijevozne isprave su prijevozna karta, doplatna karta, rezervacijska karta i sl.

Prijevozne isprave u unutarnjem prijevozu

VRSTE PRIJEVOZNIH KARATA

 • Za jednosmjerna putovanja - obične karte
 • Za dvosmjerna putovanja - povratne karte, koje mogu biti:
  - za prijevozni put koji je u odlasku i dolasku isti
  - za prijevozni put koji je u povratku različit od prijevoznoga puta u odlasku
  - za prijevozni put kod kojega odredišni kolodvor nije ujedno polazni kolodvor u povratku.
 • Doplatne karte za vlak višega tarifnog ranga ispostavljaju se uz prijevozne karte i daje pravo na putovanje u odgovarajućem vlaku višega ranga. Postoje i povratne doplatne karte za vlak višega tarifnog ranga te se one ispostavljaju uz povratne prijevozne karte za putnički vlak.
 • Pretplatne karte – za neograničen broj putovanja, koje mogu biti:
  – opće 15-odnevne, 30-odnevne i godišnje
  -  učeničke i studentske godišnje, mjesečne i polumjesečne
 • Priključne pretplatne karte
  - opće, godišnje i mjesečne
  - učeničke, studentske, umirovljeničke godišnje i mjesečne
 • Zonske karte

 ROKOVI VALJANOSTI PRIJEVOZNIH KARATA ZA JEDNOSMJERNA I DVOSMJERNA PUTOVANJA

Rok valjanosti počinje teći od 0.01 sat onoga dana koji je na karti naznačen kao prvi dan roka valjanosti. Putnik može početi putovanje bilo kojega dana u roku valjanosti prijevozne karte, ali ga mora završiti najkasnije vlakom koji po voznom redu u odredišni kolodvor stiže do 24.00 sata posljednjega dana njezina roka valjanosti.

ZA JEDNOSMJERNE KARTE ZA POVRATNE KARTE
UDALJENOST (km) DANA UDALJENOST (km) DANA
do 100 1 do 50 1
od 101 do 400 2 od 51 do 100   2
od 401 i više km 4 od 101 i više km 6

Ako je povratna karta za udaljenost do 100 km po bilo kojoj povlastici kupljena za putovanje nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom, tada ona vrijedi od petka odnosno od dana koji prethodi blagdanu ili neradnom danu u 0.01 sati do ponedjeljka odnosno do dana nakon blagdana ili neradnoga dana do 24.00 sata.
Povratne karte kupljene uz iskaznicu K-15 vrijede 30 dana od dana ispostavljanja.

PRODULJENJE ROKA VALJANOSTI PRIJEVOZNIH KARATA
Kada prijevozna karta vrijedi jedan dan, tada se putovanje koje počne toga dana bez posebnoga ovjerovljivanja može završiti i sljedeći dan istim ili prvim priključnim vlakom.
Kada prijevozna karta vrijedi dulje od jednoga dana, tada polazni ili priključni kolodvor u opravdanome slučaju (bolest, nesretni slučaj i sl.) može produljiti rok valjanost prijevozne karte za jedan dan.
Uz prethodno ovjerovljivanje karte u polaznome kolodvoru iznimno je dopušteno početi putovanje prije dana koji je na njoj naznačen kao prvi dan roka valjanosti, ali samo onda ako putnička blagajna ne radi pa putnik prijevoznu kartu kupljenu prije ne može zamijeniti novom kartom, a pritom dokaže da ne može odgoditi putovanje (smrtni slučaj, nesreća i sl.)
Kada je riječ o povratnim putovanjima na relacijama duljima od 100 km, putnik pri ispostavljanju povratne karte može zahtijevati produljenje roka valjanosti (s tiskanicom K-15).

REZERVACIJE

 • U postupku rezerviranja mjesta moguće je zahtijevati rezerviranje sjedala, postelja ili ležaja. 
 • Sjedalo je moguće rezervirati onda kada se kupuje prijevozna karta ili poslije, ali tada je potrebno predočiti prijevoznu kartu kupljenu prije. 
 • Mjesto je moguće rezervirati unaprijed, ali najranije dva mjeseca prije datuma namjeravanog putovanja. 
 • Rezervirano mjesto putnik mora zauzeti najkasnije 15 minuta nakon polaska vlaka iz kolodvora od kojeg je rezerviranje obavljeno, inače rezerviranje ne vrijedi. 
 • Kada je riječ o dvosmjernim putovanjima, tada je mjesto moguće rezervirati na blagajni u polaznome kolodvoru.
 • Ako se plati rezervacija sjedala u vlaku, tada se uz tu naknadu ne plaća poseban dodatak. 

Pri rezerviranju mjesta, putnik može zahtijevati:

 • U vagonu sa sjedalima: mjesto do prozora, mjesto u prvom ili drugom vagonskom razredu 
 • U vagonu s ležajevima: donji, srednji ili gornji ležaj; ležaj u vagonu 2. razreda 
 • U vagonu za spavanje: kabinu s jednom, dvjema ili trima posteljama; kabinu za žene; donju, srednju ili gornju postelju 

Pametne kartice

HŽ Putnički prijevoz je od 21. kolovoza 2017. počeo s izradom pametnih kartica. Dodjela profila bit će omogućena na svim blagajnama, a pametne kartice zamijenit će iskaznice HŽ Putničkog prijevoza kojima su putnici ostvarivali  pravo na kupnju učeničkih/studentskih pretplatnih karata temeljem iskaznice K-18, općih pretplatnih karata temeljem iskaznice K-19 te pojedinačnih karata temeljem iskaznica K-33J, K-33S i K-33X. Na pametne kartice elektronički će se zapisivati pretplatne i pojedinačne karte s popustom.

Izrada pametnih kartica obavljat će se u 15 kolodvora u Hrvatskoj (Zagreb Glavni kolodvor, Sisak, Karlovac, Zabok, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Slavonski Brod, Vinkovci, Osijek, Split, Šibenik, Ogulin, Rijeka i Pula).

Do sredine listopada bit će aktivno svih 15 lokacija za izradu pametnih kartica. Do tada putnici mogu koristiti privremene iskaznice K-33J, K-33S, K-33X, K-19 i K-18, a trenutačno prednost pri izradi pametnih kartica imaju učenici/studenti, korisnici privremene iskaznice K-18 (dnevna putovanja učenika i studenata) s obzirom na početak školske i akademske godine. Izrada privremenih iskaznica se ne naplaćuje, a vrijede kao osnova povlastice do kraja listopada i za njihovu izradu nije potrebna fotografija. Prilikom preuzimanja pametne kartice putnicima će se naplatiti izrada profila (po cijeni po kojoj su putnici kupovali papirnate iskaznice).

Zahtjev za izradu pametne kartice putnici mogu preuzeti  ovdje ili na blagajni. Popunjeni zahtjev uz fotografiju i priloženu dokumentaciju (sukladno općim uvjetima prijevoza Tarifa 101) putnici trebaju predati na blagajni, gdje će po izradi i preuzeti svoju pametnu karticu. Uz osobne podatke, zahtjev za izradu pametne kartice sadrži i podatke koje ovjerava obrazovna ustanova i kojima se potvrđuje redovan upisan u školsku/akademsku godinu (zahtjev za izradu K-18 profila). Uz zahtjev za izradu pametne kartice, za profil K-18 potrebno je priložiti i ovjereni obrazac 2 na linku sukladno Tarifi 101. Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil vrijedi ovisno o statusu putnika sukladno važećim tarifnim propisima.

Prijevozne isprave u međunarodnom prijevozu

Pretprodaja i rok valjanosti prijevoznih karata, prekidi putovanja i rezervacije


PRETPRODAJA I ROK VALJANOSTI PRIJEVOZNIH KARATA
Međunarodne prijevozne karte mogu se kupiti u pretprodaji najranije dva mjeseca prije prvoga dana valjanosti, i to na međunarodnim blagajnama u željezničkim kolodvorima i putničkim agencijama. Plaćanje se obavlja u kunama.

ROKOVI VALJANOSTI
Rokovi valjanosti prijevoznih karata različiti su, a ovise o vrsti ponude:

 • u pograničnom prometu između Hrvatske i Slovenije - jedan dan 
 • CITY STAR - jedan mjesec 
 • INTER RAIL - od 10 dana do jedan mjesec 
 • druge prijevozne karte vrijede 15 dana ili 1 mjesec 

Željeznica na putnikov zahtjev može besplatno produljiti rok valjanosti prijevozne karte ako iz opravdanih razloga (bolest, teška nesreća i slično) nije bilo moguće iskoristiti je u roku valjanosti.

PREKIDI PUTOVANJA
Prekidi putovanja dopušteni su u roku valjanosti prijevozne karte, osim kod karata za pogranični promet između Hrvatske i Slovenije. Rok valjanosti prijevozne karte ne produljuje se prekidom putovanja. Putovanje se može nastaviti samo od kolodvora u kojemu je prekinuto ili od kolodvora koji se nalazi na još neproputovanome dijelu relacije.

REZERVACIJE

 • Kao i u unutarnjem prijevozu, pri rezerviranju mjesta može se zahtijevati rezerviranje sjedala, postelja i ležaja. 
 • Rezerviranje sjedala može se zahtijevati istoga dana kada se kupuje prijevozna isprava ili poslije, ali uvijek uz pokazivanje prijevozne isprave. 
 • Rezervacija u pretprodaji može se kupiti najranije tri mjeseca prije putovanja, i to samo za vlakove za koje je predviđeno rezerviranje mjesta. 
 • Pri rezerviranju mjesta u vlakovima za uporabu kojih obvezatno je plaćanje dodatka (EC - vlakovi i drugi vlakovi s dodatkom) putnik mora platiti taj dodatak, u koji je u pravilu uključena naknada za rezerviranje. 
 • Rezervacijska karta - karta za dodatak vrijedi samo:
  - za vlak i dan za koji je ispostavljena,
  - uz prijevoznu kartu koja vrijedi za odgovarajuću relaciju. 

Mjesta za dvosmjerno putovanje mogu se rezervirati preko blagajne u polaznom kolodvoru.

Mjesečne i godišnje HŽPP pretplatne karte

OPĆE GODIŠNJE ILI 30-ODNEVNE PRETPLATNE KARTE

Za kupnju opće godišnje ili 30-dnevne HŽPP pretplatne karte putnik na blagajni izrađuje Pametnu karticu. Zahtjev za izradu pametne kartice putnici mogu preuzeti ovdje ili na blagajni. Popunjeni zahtjev uz fotografiju putnici trebaju predati na blagajni, gdje će po izradi i preuzeti svoju pametnu karticu.

Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina.

Prilikom preuzimanja pametne kartice putnicima će se naplatiti 30,00 kuna (3,98 EUR) izrada profila za kupnju 30-odnevne ili godišnje pretplatne karte. Profil vrijedi godinu dana od dana izrade.

Na osnovu profila putnik kupuje pretplatnu kartu.

UČENIČKE/STUDENTSKE GODIŠNJE I MJESEČNE PRETPLATNE KARTE

Za kupnju učeničke/studentske godišnje ili mjesečne  HŽPP pretplatne karte putnik na blagajni izrađuje Pametnu karticu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zahtjev za izradu pametne kartice putnici mogu preuzeti ovdje ili na blagajni.

Popunjen  i ovjeren od strane obrazovne ustanove, zahtjev za izradu pametne kartice, uz fotografiju putnici trebaju predati na blagajni, gdje će po izradi i preuzeti svoju pametnu karticu.

Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina. 

Prilikom preuzimanja pametne kartice putnicima će se naplatiti 2,65 EUR (20,00 kuna) izrada profila za kupnju učeničke/studentske mjesečne ili godišnje pretplatne karte.

Profil vrijedi za jednu školsku godinu koja traje od 01. rujna jedne do 31. kolovoza druge godine za učenike srednjih škola, a od 01. listopada jedne do 30. rujna druge godine za redovite studente.

Na osnovu profila putnik kupuje pretplatnu kartu.

ZAJEDNIČKE PRETPLATNE KARTE HŽPP I ZET

Zajedničke karte HŽPP + ZET mogu se kupiti na blagajnama ZET-a po povlaštenim cijenama.

Za kupnju zajedničke pretplatne karte HŽPP-ZET potrebno je popuniti zahtjev za izdavanje pretplatnih karata ili produljiti  status korisničkog profila, koji možete preuzeti na web stranicama ZET-a. 

PRIKLJUČNE KARTE

Priključne karte su karte koje produljuju prijevozni put vlakom.

Više o cijenama priključnih karata pogledajte ovdje.

ZAJEDNIČKE PRETPLATNE KARTE PROMET SPLIT I HŽPP

HŽPP i autobusni prijevoznik Promet Split uveli su zajedničku mjesečnu prijevoznu kartu za radnike, studente i učenike. 

Zajednička karta vrijedi na relaciji:

 • Split – Split Predgrađe – Solin – Kaštel Sućurac – Kaštel Gomilica – Kaštel Kambelovac – Kaštel Stari – Sadine – Labin Dalmatinski – Prgomet – Preslo – Bakovići – Primorski Dolac i obrnuto te za autobusni prijevoz u 1. 2. i 3. tarifnoj zoni grada Splita             

HŽPP zajedničke mjesečne prijevozne karte prodaju se na prodajnim mjestima Promet Splita.

Za izradu iskaznice potrebna je osobna iskaznica, dokument iz kojega je vidljiv OIB i fotografija. Učenici i studenti trebaju predočiti i potvrdu obrazovne ustanove, a umirovljenici potvrdu o zadnjoj primljenoj mirovini ili rješenje o umirovljenju novijeg datuma.

 

ZAJEDNIČKE PRETPLATNE KARTE GPP OSIJEK I HŽPP

HŽ Putnički prijevoz i GPP Osijek uveli su zajedničku mjesečnu prijevoznu kartu za radnike, studente, učenike i umirovljenike. 

Zajednička mjesečna karta može se koristiti unutar dvije zone HŽPP-a (prijevoz vlakom na udaljenosti od oko 40 km od Osijeka) i 1. i 2. zone GPP-a Osijek (prijevoz tramvajem i autobusom).

Zone HŽPP-a obuhvaćaju sljedeće kolodvora i stajališta:

 • 1. zona: Osijek, Vodovod, Petrove Gore, Frigis, Višnjevac, Višnjevac IPK, Josipovac, Osijek Dravski most, Darda, Brijest, Antunovac, Čepin, Osijek OLT, Osijek Donji Grad, Standard, Osijek Luka, Samatovci, Bizovac, Čeminac, Ernestinovo, Laslovo-Korođ, Vladislavci, Dopsin, Hrastovac Vučki, Sarvaš i Bijelo Brdo

 • 2. zona: Cret, Normanci, Beli Manastir, Markušica-Antin, Gasboš, Ostrovo, Lipovac-Koritna, Dalj, Erdut, Koška, Niza, Vinkovci, Vinkovci bolnica, Vrapčana, Viškovci i Đakovo.

Zajednička karta sastoji se od pametne kartice HŽPP-a i pametne kartice GPP-a,  a vrijedi u vlakovima HŽPP-a na relacijama do 40 km od/do kolodvora Osijek (2 zone) i unutar 1. i 2. zone gradskog prijevoza Osijek uz primjenu jedinstvene cijene za obje zone.

Zajedničke mjesečne karte HŽPP – GPP Osijek mogu se kupiti u željezničkom kolodvoru Osijek. Dodatnu karticu HŽPP-GPP izrađuje GPP Osijek, a nadopunjava ju HŽPP u kolodvoru Osijek.

Za vožnju u vozilima HŽPP-a i GPP-a Osijek nužno je imati kod sebe obje navedene kartice.

Cijene zajedničkih mjesečnih karata HŽPP i GPP Osijek

 Zona

 Opća (radnička)

Studentska, umirovljenička

 Učenička

1.       zona

53,09 EUR

21,90 EUR

17,92 EUR

2.       zona

66,36 EUR

21,90 EUR

17,92 EUR

 


Informacije o cijenama karata možete dobiti od 5.00 do 23.00 sata na brojevima telefona 060 333 444  (0,23 EUR/min, a iz mobilne 0,39 EUR/min, HT d.d.), 01 4724 026 te e-mailu informacije@hzpp.hr.


Prijevozni uvjeti

Opći uvjeti za prijevoz u željezničkom prijevozu putnika i dokumenti uz njih:

Opći uvjeti o prijevozu u željezničkom prijevozu putnika (GCC-CIV/PRR)  

Naputak o prijevozu opasnih tvari u putničkim vlakovima (uz točku 6.2 GCC-CIV/PRR-a)

Info-tablica: Propisi za opasne tvari koje prevoze putnici u putničkim vlakovima

Jedinstvena pravila za ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu putnika (CIV)

Lista brojčanih šifara prijevoznika u putničkom prometu (u skladu s točkom 4.1.3 GCC-CIV/PRR-a)