HŽPP

Korisnički centar

Prijevoz bicikala

Prijevoz bicikala u unutarnjem prijevozu


Bicikl se može prevesti:

  • u svim vlakovima kao osobna prtljaga - bicikl je potrebno sklopiti tako da se kao osobna prtljaga može smjestiti iznad ili ispod sjedala ili drugo mjesto predviđeno za smještaj prtljage 
  • u određenim vlakovima koji u sastavu imaju vagon s prostorom za smještaj bicikala (10 bicikala) ili prostor za smještaj bicikla.

Jednosmjerna karta za prijevoz bicikla iznosi 1,99 EUR , a karte se kupuju u vlaku i na blagajnama kolodvora. 

Vozni red vlakova kojima je moguće prevesti bicikl u unutarnjem prijevozu možete preuzeti odabirom relacije na kojoj želite putovati:

Osijek – Koprivnica – Zagreb GK → Osijek

Pula – Buzet  Pula

Rijeka – Permani → Rijeka

Varaždin – Koprivnica → Varaždin

Vinkovci – Gunja → Vinkovci

Vinkovci – Osijek → Vinkovci

Vinkovci – Vukovar → Vinkovci

Vinkovci – Županja → Vinkovci

Zagreb GK – Karlovac – Duga Resa – Ogulin – Moravice – Rijeka → Zagreb GK

Zagreb GK – Križevci – Koprivnica → Zagreb GK

Zagreb GK – Oštarije – Split → Zagreb GK

Zagreb GK – Novska – (Sisak) → Zagreb GK

Zagreb GK – Novska – Vinkovci – Tovarnik → Zagreb GK

Zagreb GK – Sisak – Sunja – Volinja → Zagreb GK

Zagreb GK – Varaždin – Kotoriba → Zagreb GK

Split – Kaštel Stari – Split

Na relaciji Rijeka – Lupoglav – Rijeka na kojoj voze autobusi ne pruža se usluga prijevoza bicikala.

Tijekom ljetne sezone 2024. prijevoz bicikala omogućen je i na relacijama Osijek - Bjelovar – Zagreb - Split i  Vukovar – Vinkovci – Zagreb - Split prema niže navedenom voznom redu.

Osijek - Bjelovar – Zagreb - Split

1880

Osijek (19.48) – Bjelovar (23.45) – Zagreb GK (1.11) – Perković (7.54) – Split (9.21)

Vozi svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2024.

1881

Split (22.23) – Perković (23.38) – Zagreb GK (6.40) – Bjelovar (8.11) – Osijek (12.04)

Vozi svakodnevno od 30.6. do 31.8./1.9.2024.

 

Vukovar – Vinkovci – Zagreb - Split

1840*

Vukovar (16.57) – Vinkovci (17.21) – Zagreb GK (22.30) – Perković (5.35) – Split (6.51)

Vozi svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2024.

1841*

Split (21.11) – Perković (22.42) – Zagreb GK (6.20) – Vinkovci (10.53) – Vukovar (11.11)

Vozi svakodnevno  od 30.6. do 31.8./1.9.2024.

* Prijevoz bicikala omogućen je na relaciji Vinkovci – Zagreb – Split – Vinkovci


U slučaju interesa veće skupine putnika za prijevoz bicikala na drugoj relaciji ili u drugom vlaku, putovanje je potrebno najaviti najmanje pet dana ranije kako bi se osigurao odgovarajući vagon.

HŽ Putnički prijevoz ne odgovara za izgubljene, oštećene ili otuđene osobne stvari putnika.  

Prijevoz bicikala u gradsko-prigradskom prijevozu Grada Zagreba

Vozni red vlakova u kojima je moguće prevesti bicikl u gradsko-prigradskom prijevozu Grada Zagreba možete preuzeti odabirom relacije na kojoj želite putovati:

Harmica – Savski Marof – Zagreb GK – Dugo Selo

Dugo Selo – Zagreb – Zaprešić – Savski Marof

Novoselec – Zagreb GK – Zaprešić – Savski Marof

Prijevoz bicikala u međunarodnom prijevozu 
 

Bicikl se može prevesti:

  • u svim vlakovima kao osobna prtljaga - bicikl je potrebno sklopiti tako da se kao osobna prtljaga može smjestiti iznad ili ispod sjedala ili drugo mjesto predviđeno za smještaj prtljage 
  • u vlakovima s posebnim prostorom za smještaj bicikala.

Vozni red vlakova u kojima je moguće prevesti bicikl u međunarodnom prijevozu možete preuzeti u nastavku odabirom relacije na kojoj želite putovati:

Vinkovci - Zagreb - Villach - Zagreb - Vinkovci

Zagreb - Koprivnica - Budapest D. - Koprivnica - Zagreb

Rijeka – Ljubljana – Budapest D. → Rijeka

Beli Manastir – Magayarboly

Villa Opicina – Rijeka – Villa Opicina

 

Jednosmjerna karta za prijevoz bicikla za Sloveniju i Mađarsku iznosi 5 EUR, a rezervacija mjesta za bicikl iznosi 3,50 EUR. Karte i rezervacije se kupuju na međunarodnim blagajnama.

Dodatne informacije vezane uz prijevoz bicikala putnici mogu dobiti na brojevima telefona 060 333 444  (0,23 EUR/min, a iz mobilne 0,39 EUR/min, HT d.d.), 01 4724 026 te e-mailu informacije@hzpp.hr.