HŽPP

RUMOBIL

Planiranje komunikacijskih aktivnosti za kapitalizaciju projekta prilikom srednjoročnog izvještaja

Datum: 7.2.2018. 11:00:00
U Beču održan komunikacijski seminar za voditelje tematskih paketa svih projekata u sklopu Interreg Central Europe programa

Dana 6. veljače 2018. u Beču je održan komunikacijski seminar za voditelje tematskih paketa svih projekata u sklopu Interreg Central Europe programa. HŽPP je preuzimanjem uloge voditelja radnog paketa za komunikacije, WP C, u sklopu projekta RUMOBIL, na preporuku Lead Partnera, bio obavezan sudjelovati na seminaru i prezentirati svoj napredak sukladno aktivnostima projekta.

Cilj edukacije bio je pružiti tehničku podršku i savjete za kvalitetniju implementaciju doprinosa vlastitih projekata kao i kvalitetno pripremiti srednjoročni izvještaj za projekt. Management timovi komunikacijskih paketa uvježbavali su komunikaciju odnosno prezentiranje vlastitih projektnih ideja, pripremanje izvještaja o napretku te unaprjeđivali vještine pisanja i objavljivanja sadržaja na web stranici projekta. Seminar je započeo predstavljanjem noviteta iz programa Interreg Central Europe te pripremanjem srednjoročnog izvještaja za projekt. Nastavno su pružene ideje i načini kako unaprijediti komunikaciju s partnerima i dionicima projekta te na koji način motivirati partnere na promoviranje svojih pilot aktivnosti kao i samog projekta. Kreativna tehnika prepričavanja događaja nužna je za svakog komunikacijskog managera kako za promidžbu projekta tako i za sve aktivnosti svakog pojedinog partnera odnosno regije koju predstavlja. Srednjoročni izvještaj iznosi dosad odrađene aktivnosti svih partnera projekta pa sukladno tome treba planirati i ostale komunikacijske aktivnosti kako je navedeno u Komunikacijskoj strategiji i Aplikacijskom dokumentu svakog pojedinog projekta, prvenstveno ako postoje zakašnjeli procesi ili neodrađeni zadaci.

Sudjelovanje na seminaru bilo je aktivno raspravljanje i uvježbavanje te ujedno proces učenja i ispravljanja pogrešaka na temelju iskustva i pozadinskih priča svakog pojedinog člana.

Više na: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/howtopitch.html