HŽPP

RUMOBIL

O projektu

HŽ PP sudjeluje u međunarodnom projektu koji se bavi mobilnošću stanovnika u ruralnim područjima Europe, pogođenim demografskim promjenama

Naziv: Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change – RUMOBIL

Početak: 6/2016

Trajanje: 36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 2.687.022,00 EUR

Vrijednost projekta za HŽ PP: 190.863,75 EUR

Postotak sufinanciranja za HŽ PP: 85%

Izvor sufinanciranja: European Regional Development Fund – ERDF

Program: Interreg Central Europe

Broj partnera: 13 punopravnih (PP) + 3 pridružena (AP)

Broj država: 7

 

RUMOBIL je projekt koji se bazira na međunarodnoj suradnji javnih tijela i prijevoznih poduzeća koja se susreću sa sličnim izazovom: kako reagirati na promjene u regionalnom javnom prijevozu, nastalim demografskim promjenama u ruralnim područjima. Ovaj projekt će dionicima osigurati platformu za izmjenu znanja i iskustava, generirati nova znanja i omogućiti učenje kroz provedbu pilot-projekata te revidirati prometne politike na način da se prilagode promjenama i zahtjevima mobilnosti.

Glavni rezultati projekta su pilot-aktivnosti, izrada RUMOBIL strategije i političke odluke o primjeni iste u osam partnerskih regija putem poboljšanja prometnih planova:

  • Pilot-aktivnosti omogućuju testiranje inovativnih rješenja kroz period 12-18 mjeseci, s ciljem kako prometno povezati slabo naseljena područja s većim čvorištima.
  • RUMOBIL strategija predlaže regijama u središnjoj Europi inovativne i primjenjive pristupe javnom prijevozu – bazirano na zajednički analiziranim primjerima dobre prakse, kombiniranjem znanja svih partnera i dionika, učenjem iz pilot-aktivnosti i svježim idejama koje će generirati međunarodno natjecanje.
  • Prijedlozi odluka o reviziji prometnih planova (strategije, masterplanovi i sl.) predstavljaju se donositeljima odluka.

Komunikacijske aktivnosti usmjerene su na osiguranje političke potpore za promjenama u prometnim planovima, čak i šire od regija u kojima će se provoditi pilot-aktivnosti.