HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Karte za vlak vrijede u vozilima ZET-a

Najam lokomotiva

Najam vagona

Cjenik

Serija vagona

Iznos dnevne naknade po vagonu/kn

Aeelt, Aeelmt, Beelmt, Bee, Beelt, ABee 

2.200

B, Bl, Bt, Beel, Beet, ABl, ABeel 

2.000

Bcl

2.000

WL

1.800

WLee

2.750

ARI

1.600

WRI

1.800

WRee, WReelmt

2.200

Dls

1.300

MDDIm

1.000

* cijene su izražene bez PDV-a

** vagoni serija Arl, WRl, WReelmt i Dls vagoni su neaktivnoga voznog parka

*** tijekom ljetne sezone (1. lipnja – 30. rujna) HŽ Putnički prijevoz na raspolaganju nema vagone serija Bcl, WRee, WL i WLee.

Opći uvjeti
Naručitelj usluge podnosi zahtjev najmanje 5 dana prije namjeravanog najma vagona, a HŽ Putnički prijevoz na zahtjev treba odgovoriti u 24 sata od podnošenja zahtjeva.

Zahtjev se podnosi na adresu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10 135 Zagreb ili e-mail i

Nakon potvrde narudžbe naručitelj usluge dostavlja narudžbenicu u pisanom ili elektroničkom obliku najmanje 48 sati prije početka razdoblja zakupa.
Za zakup vagona za prijevoz putnika koji ne traje dulje od dva sata, obračunava se polovina cijene dnevnog zakupa vagona.


Kontakt

tel.: 01/4577 419
faks: 01/4577 277
e-mail:  
            


Za snimanja u vagonima potrebno je kontaktirati Prodaju HŽ Putničkog prijevoza. U vagonima serija ABl, Arl, Wrl, WReelmt i Dls snimanje je moguće obaviti isključivo dok vagoni stoje.

Kontakt

tel.: 01/3782 552
        01/3782 863
e-mail: