HŽPP

Izvješća

2023.

Poslovni plan za 2023. godinu
Srednjoročni plan 2023. -2027.
Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.
Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.
Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025.


2022.

Poslovni plan za 2022. godinu
Srednjoročni plan poslovanja 2022.-2026. godina
Financijski plan 2022-2024
Obrazloženje Financijskog plana 2022-2024
Rebalans Plana HŽPP za 2022.
Rebalans Poslovnog plana za 2022.
Godišnji financijski izvještaj za 2022.
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2022.

2021.

Poslovni plan 2021
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora 2021
Konsolidirano godišnje izvješće društava grupe HŽPP 2021
Statistika za 2021
HZPP - obrazlozenje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021
Rebalans plana HŽPP za 2021
HZPP I REBALANS 2021
Srednjoročni plan poslovanja 2021.-2025.
Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Rebalans poslovnog plana za 2021. godinu - prosinac 2021.
II. Rebalans Poslovnog plana za 2021. godinu
Obrazloženje za II. rebalans 2021. HŽPP
Godišnji financijski izvještaj za 2021.godinu
Bilješke uz Godišnji financijski izvještaji za 2021.godinu
Izvješće o zakupljenim medijima za 2021. godinu
Financijski izvještaji IBRD projekta za 2021.
Godišnje izvješće i Izvješće neovisnog revizora za 2021.
Izvješće o održivosti HŽPP za 2021.

2020.

Poslovni plan 2020.
Srednjoročni plan poslovanja 2020.-2024.
Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
Bilješke uz Godišnji financijski izvještaji za 2020.godinu    ( Bilješke uz GFI za 2020.godinu - Word )
Prilog Bilješkama uz godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu - Tablica sudskih sporova
Konsolidirano Godišnje izvješće grupe HŽPP za 2020.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2020.
Izvješće o stanju HŽPP i Izvješće revizora-I-XII 2020.
Statistika za 2020.
Izvješće o održivosti HŽPP za 2020.
Financijski izvještaji IBDR 2020
GFI-POD-Prorac-31.12.2020.

2019.

Poslovni plan 2019.
Statistika za 2019. godinu
Konsolidirano godišnje izvješće društava grupe HŽ Putnički prijevoz
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora
Izvješće o održivosti
Srednjoročni plan poslovanja 2019. - 2023.
Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu
Financijski izvještaji IBRD projekta za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

2018.

Poslovni plan 2018. 
Statistika za 2018. godinu
Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora  
Izvješće o održivosti 
Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu 
Financijski izvještaji IBRD projekta za 2018. godinu 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

2017.

Poslovni plan 2017.
Statistika za 2017. godinu
Izvješće o održivosti za 2017.godinu
Izvješće o stanju Društva za 2017. godinu
Financijski izvještaji IBRD Projekta za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu  

2016.

Poslovni plan 2016.
Statistika za 2016. godinu
Izvješće o stanju Društva za 2016. godinu
Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2016. g.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2016. g.
Financijski izvještaji Projekta IBRD i izvještaj o posebnom računu s revizorskim mišljenjem za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

2015.

Poslovni plan 2015.
Statistika za 2015. godinu
Izvješće o stanju Društva za 2015. godinu 
Financijski izvještaji IBRD Projekta za 2015. g. 
Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2015. g. 
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2015. g.
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

2014.

Godišnje izvješće o stanju Društva za 2014. godinu  
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu
Statistika za 2014. godinu 

2013.

Godišnje izvješće o stanju društva 2013. godine 
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2013. godinu 
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2013. godinu 

2012.

Revizorsko izvješće za 2012. godinu 
Praćenje provedbe AKP za I. kvartal 2012. 
Godišnje poslovno izvješće za 2012. godinu

2011.

Godišnje poslovno izvješće za 2011. godinu 
Revizorsko izvješće za 2011. godinu  
Praćenje provedbe AKP za I. kvartal 2011.  
Praćenje provedbe AKP za II. kvartal 2011.  
Praćenje provedbe AKP za III. kvartal 2011.

2010.

Godišnje poslovno izvješće za 2010. godinu 
Revizorsko izvješće za 2010. godinu  
Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u trećem kvartalu 2010 godine  
Praćenje provedbe AKP do rujna 2010  
Upitnik za samoprocjenu sustava unutarnjih financijskih kontrola 

2009.

Godišnje poslovno izvješće za 2009. godinu 
Revizorsko izvješće za 2009. godinu