HŽPP

Vijesti

Sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

HŽPP pokreće projekt Izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova

U skladu s misijom poslovanja HŽ Putničkog prijevoza, a to je pružanje kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u unutarnjem i međunarodnom prijevozu suvremenim mobilnim kapacitetima, pokrenut je projekt nabave novih vlakova u cilju podizanja razine kvalitete pružene usluge i zadovoljstva putnika.

Dana 24. listopada 2017. HŽ Putnički prijevoz sklopio je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. za projekt Izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu.

Studija je podloga za elektromotorne vlakove od kojih su 22 već u uporabi, a za preostalih 12 predstoji nabava. Studija se izrađuje u skladu s direktivama EU-a, a bit će temelj za izradu projekta nabave i modernizacije voznog parka za HŽ Putnički prijevoz, koji se također planira provesti putem EU fondova.

Izradom i primjenom navedene studije HŽPP pridonosi ciljevima Strategije prometnog razvoja, kojima se omogućuje poboljšanje prometnih usluga u urbanim i ruralnim područjima te podupire razvoj javnog gradsko-prigradskog, međugradskog i međumjesnog prijevoza. Primjena studije u procesu nabave novih vlakova jamči održivost poslovanja i utvrđuje temelje za daljnju implementaciju projekta nabave novih motornih vlakova, a mobilizacijom željezničke industrije potiče i stvaranje radnih mjesta u željezničkom i pratećim sektorima aktiviranjem proizvodnje i razvoja novih tehnologija i inovacija.

U sljedećem razdoblju HŽPP planira nabavu 34 nova elektro-motorna vlaka koji bi u prometu zamijenili stara željeznička vozila. Uz veću dostupnost i pouzdanost vozilima, brzinama do 160 km/h bitno bi se skratilo vrijeme putovanja. Konstrukcija, dizajn i vozna svojstva niskopodnoga elektromotornog vlaka pružaju vrhunski komfor vožnje u regionalnom i gradsko-prigradskom prijevozu. Putnički prostor je jedinstvena klimatizirana cjelina duž cijelog vlaka, bez pregrada i stepenica, a optimalan broj ulaza i izlaza omogućuje brzu izmjenu putnika.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.000.000,00 kn, a cjelokupni okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014. - 2020. godine reguliran je Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020.