HŽPP

Vijesti

Provedena anketa o zadovoljstvu u RUMOBIL vlakovima

Putnici vrlo zadovoljni, novi izletnički vlakovi od proljeća

U sklopu projekta RUMOBIL HŽ Putnički prijevoz je od ožujka 2017. organizirao vožnje 37 izletničkih vlakova na relaciji Zagreb GK – Ozalj – Zagreb GK. Završetkom pilot-aktivnosti projekta ostvareni su važni rezultati, čime je potaknut turizam u ruralnom području, povećan broj noćenja i dolazaka turista te populariziran prijevoz vlakom. Novi izletnički vlakovi vozit će od proljeća 2019. godine.

Kako bi se unaprijedila ponuda izletničkih vlakova u sklopu projekta RUMOBIL, od 6. prosinca 2018. do 15. siječnja 2019. provedena je anketa o zadovoljstvu putnika koji su putovali RUMOBIL vlakovima i posjećivali manifestacije u Ozlju. Istraživanje tržišta provedeno je metodom anketnog upitnika koji je bio postavljen na službenu stranicu HŽ Putničkog prijevoza i Facebook stranicu Vlakom u Ozalj.

Upitnik je sadržavao 8 pitanja i nudio mogućnost odgovora dodjelom ocjene od 1 do 5:

1.       Koliko su Vam bili dostupni RUMOBIL vlakovi koje smo organizirali za putovanje u Ozalj (dostupnost kolodvora/stajališta s kojeg ste započeli svoje putovanje)?

2.       Sviđa li Vam se unutrašnjost vlakova kojima ste putovali?

3.       Koliko ste bili zadovoljni udobnošću putovanja vlakom?

4.       Koliko ste zadovoljni radom zaposlenika HŽ Putničkog prijevoza koji su pratili vlakove?

5.       Kako ocjenjujete dostupnost informacija o putovanju (letci, plakati, informacije na web ili Facebook stranici)?

6.       Kako ocjenjujete točnost polazaka vlakova?

7.       Kako općenito ocjenjujete sigurnost putovanja vlakom?

8.       Koja je Vaša ukupna ocjena putovanja RUMOBIL vlakovima?

 

Rezultati istraživanja tržišta


Anketni upitnik ispunilo je 67 ispitanika koji su dali ukupnu ocjenu vrlo dobar (4), a pojedinačni parametri kvalitete ocijenjeni su ocjenama vrlo dobar (4) i odličan (5).  

1. Dostupnost RUMOBIL vlakova, odnosno dostupnost kolodvora ili stajališta s kojeg su putnici počinjali putovanje ocijenjena je ocjenom odličan kod 49% ispitanika. Ocjenom vrlo dobar ili dobar dostupnost je ocijenilo 19% putnika, njih 4% dalo je ocjenu dovoljan, a 7% nedovoljan.

2. Unutrašnjost vlakova ocijenjena je prosječnom ocjenom četiri, pri čemu je 37% ispitanika dalo ocjenu odličan, njih 27% vrlo dobar, 21% dobar, 9% dovoljan, a 6% nedovoljan.

3. Udobnost putovanja vlakom 39% ispitanika ocijenilo je odličnom ocjenom, njih 28% vrlo dobrom, 24% dobrom, 7% dovoljnom, a samo 1% nedovoljnom ocjenom.

4. Zadovoljstvo radom zaposlenika 58% ispitanika ocijenilo je odličnom ocjenom, njih 27% vrlo dobrom, 12% dobrom, a po 1% dovoljnom i nedovoljnom. Najveći broj ispitanika zadovoljstvo je iskazao upravo ovom kategorijom usluge, što ukazuje na visoku razinu profesionalnosti i kvalitete zaposlenika.

5. Dostupnost informacija o putovanju i ponudi RUMOBIL vlakova 46% ispitanika ocijenilo je odličnom ocjenom, njih 21% vrlo dobrom, 15% dobrom, a 13% ocjenom dovoljan. Najsnažniji komunikacijski kanali u projektu bile su objave na web stranicama HŽPP-a, Grada Ozlja i osobito Facebook stranica Vlakom u Ozalj s obzirom na mogućnost ciljne komunikacije usmjerene prema potencijalnim korisnicima usluge.

6. Točnost polazaka vlakova 52% ispitanika ocijenilo je ocjenom odličan, 27% vrlo dobar, njih 12% dobar, a po 4% ocjenom dovoljan i nedovoljan. Kašnjenja u polasku vlakova iz Zagreb GK i Ozlja nisu zabilježena.

7. Sigurnost putovanja vlakom ocijenjena je visokim ocjenama - 57% ispitanika ocijenilo ju je odličnom, 25% vrlo dobrom, 13% dobrom, 3% dovoljnom, a 1% nedovoljnom ocjenom.

8. Ukupna ocjena putovanja RUMOBIL vlakovima ocijenjena je ocjenom vrlo dobar. Od toga je putovanje 46% ispitanika ocijenilo odličnom ocjenom, njih 30% vrlo dobrom, 16% dobrom, 3% dovoljno dobrom, dok je 4% ispitanika dalo negativnu ocjenu.

 

Sukladno rezultatima istraživanja tržišta postoji prostor za poboljšanje cjelokupne usluge projekta RUMOBIL, što se prije svega odnosi na očekivanja putnika vezana uz veću udobnost i unutarnje uređenje vlakova. 

Obzirom da ukupna ocjena svih parametara koji su ispitivani iznosi vrlo dobar, zadovoljni smo rezultatima ankete i zadovoljstvom korisnika koji su putovali RUMOBIL vlakovima.