HŽPP

Putovanje s pogledom

Poziv za dostavu ponude

za podzakup i posredovanje pri prodaji karata u stajalištu Čakovec Buzovec

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Strojarska cesta 11, Zagreb, Hrvatska, OIB: 80572192786 objavljuje 

P O Z I V

za prikupljanje ponuda radi zaključenja ugovora o podzakupu i posredovanju pri prodaji karata za stajalište Čakovec Buzovec.

Razdoblje prava pružanja usluge:

Ugovor o poslovnoj suradnji zaključit će se na neodređeno vrijeme.

Pravo podnošenja ponuda imaju svi domaći i strani pravni gospodarski subjekti u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz Upute ponuditeljima, i to podnošenjem cjelokupne pisane ponude.

Dokumentacija se može preuzeti ovdje

ili na adresi:

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Prodaja i marketing, PJ Marketing,

Strojarska cesta 11, Zagreb, soba 208

Telefon:  +385(0)1 453 41 89

Mobitel:  +385 98 362 509         

Ponude je potrebno dostaviti na istu adresu do 25. veljače 2019. do 9.00 sati.