HŽPP

Vijesti

Održani sastanci s predstavnicima Osječko-baranjske županije

Tijekom veljače održani su radni sastanci predstavnika HŽPP s predstavnicima Osječko-baranjske županije i MMPI

Prvi od dva sastanka Državna tajnica za promet dr. sc. Nikolina Brnjac održala je 14. veljače s osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem i predsjednikom Uprave HŽPP-a Željkom Ukićem.

Uz infrastrukturne projekata koje provodi Ministarstvo, na sastanku se raspravljalo o aktualnom problemu organizacije linijskog prijevoza putnika na području Županije.

Otvarajući sastanak državna tajnica Brnjac istaknula je da se radi o jednom u nizu sastanaka, kojima Ministarstvo nastoji utjecati i aktivno se uključiti u rješavanje problema s kojima se predstavnici jedinica regionalne samouprave suočavaju prilikom organizacije prijevoza u svojim županijama.

„Ovakvi sastanci imaju za cilj da se kroz zajedničke projekte Ministarstva, društava našeg resora i županija dugoročno ponudi rješenje kao odgovor na rastuće prometne potrebe hrvatskih županija.“ – izjavila je državna tajnica Brnjac.

Na sastanku se razgovaralo i o unaprjeđenju organizacije prometa u Osječko-baranjskoj županiji odnosno uvođenju integriranog prijevoza. Temeljem Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. integrirani prijevoz zauzima važnu poziciju jer je integracija različitih vidova prijevoza ključ za povećanje mobilnosti stanovništva u cilju poboljšanja kvalitete života građana. U drugoj polovici veljače održat će se radni sastanak u Osijeku u cilju definiranja nužnog unaprjeđenja željezničke infrastrukture i dogovora oko višegodišnjeg sporazuma o integriranom prijevozu.

U sljedećem razdoblju kroz zajedničku suradnju uložit će se veći angažman kako bi se željeznička infrastruktura u Osječko-baranjskoj županiji unaprijedila do razine konkurentnosti ostalim vidovima prometa, što je na tragu strateških planova Ministarstva u dijelu razvoja sustava željeznica u skladu s najvišim standardima Europske unije. Time će se ostvariti izravni učinci na dodatan razvoj hrvatskog gospodarstva te u konačnici ujednačen regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Kao nastavak razgovora započetog u Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, 21. veljače u Osječko-baranjskoj županiji održan je još jedan radni sastanak. 

Na sastanku su nazočni bili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture državna tajnica za promet, prof.dr.sc. Nikolina Brnjac, pomoćnik ministra, Mario Madunić i voditelj Službe, Damir Šoštarić, zatim generalni direktor Arriva Hrvatska Dražen Divjak, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić i direktor Sektora za razvoj, Mirko Franović, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić, predstavnica HGK Županijske komore Osijek, Snježana Babić te župan Ivan Anušić sa suradnicima.

U raspravi je upozoreno da su se nepovoljna demografska kretanja na području Osječko-baranjske županije odrazila i na organiziranje i ekonomsku isplativost javnog prijevoza putnika. Ponovljeno je da se problem godinama ignorirao te je kulminirao ukidanjem 72 autobusne linije 5. veljače te njihovom povratku u promet već 7. veljače nakon niza sastanaka te intervencije sa županijske i nacionalne razine. Tada je dogovoreno da će se na novim sastancima svih odgovornih za ovu problematiku pokušati naći barem privremeno rješenje jer se sredinom ove godine očekuje stupanje na snagu novog Zakona o javnom prijevozu putnika.

Župan Anušić je ponovno upozorio na pogoršanje demografske slike u županiji i izrazio nadu da se ista neće dodatno pogoršavati zbog neadekvatne prometne povezanosti u svim oblicima prijevoza.

Državna tajnica za promet prof.dr.sc. Nikolina Brnjac posebno je naglasila da je vođenje sustavne brige o prijevozu putnika na cijelom području Republike Hrvatske, pa tako i na području Osječko-baranjske županije, te osiguravanje odgovarajuće prometne povezanosti dio cjelokupnog paketa demografskih mjera i da sve strukture na državnoj, županijskim i lokalnim razinama moraju voditi računa o dostupnosti javnog prijevoza i o njegovoj kvaliteti.

Pomoćnik ministra Madunić je istaknuo da je nacrtom prijedloga novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu posebna pozornost posvećena problemima prometne povezanosti slabije naseljenih ruralnih područja, a što se namjerava riješiti mikroprijevozom. Također je najavio sveobuhvatnu pomoć Vlade Republike Hrvatske i resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u provedbi Uredbi (EU) br. 1370/2007 i 2016/2338 kojima se namjerava urediti javni prijevoz na području Hrvatske.

Dražen Divjak je ukazao na dugoročni interes nazočnosti Panturista i cijele Arriva grupe na tom području i sudjelovanja u prijevozu putnika, uvažavajući načelo ekonomičnosti i rentabilnosti njihovog poslovanja. Naglasio je spremnost ove prijevozničke grupacije na traženje kompromisnog i na ekonomskim osnovama održivog rješenja u prijaznom razdoblju do početka primjene uredbe i novog zakona.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić izrazio je spremnost na suradnju i pomoć jedinicama lokalne samouprave i regionalne uprave, kao i prijevoznicima iz cestovne prometne grane, kroz obostrano koristan i partnerski odnos. Također je iskazao spremnost za revitalizaciju voznih linija vlakova te kolodvora i druge infrastrukture koja je potpuno devastirana na području ove županije.

Zaključno je dogovoreno da će župan Anušić i državna tajnica Brnjac, kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem nastaviti razgovore na temu javnog prijevoza putnika na području Osječko-baranjske županije. Na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture oformit će se Stručna radna skupinu sa zadatkom pomoći jedinicama regionalne uprave i lokalne samouprave oko provedbe europskih uredbi kojima se namjerava urediti sustav javnog putničkog prijevoza