HŽPP

Vijesti

Održana tribina Saveza za željeznicu

9. svibnja održana tribina "Kakvu željeznicu želimo"

U prostorijama HUP-a u Zagrebu 9. svibnja održana je tribina „Kakvu željeznicu želimo" na kojoj se okupilo više od 150 predstavnika znanosti, struke i industrije, kako bi zajedno došli do ključnog odgovora na pitanje koje je bilo okosnica programa održane tribine. Cilj tribine bio je poboljšanje komunikacije između javnoga sektora, željezničkih tvrtki, novih operatera, industrije i znanosti te osvješćivanje uloge željeznice, kao javne usluge, u demografskoj obnovi RH, pri čemu se vraća fokus na korisnika željezničkog prijevoza, kao ključnog dionika. Organizator tribine bio je Savez za željeznicu, nevladina udruga koja ove godine obilježava 10. obljetnicu rada, uz partnere HGK i HUP te pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i predsjednice Republike Hrvatske u čije ime je okupljene pozdravio izaslanik Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika i direktor Končar industrije.

Restrukturiranje željezničkog sektora u Hrvatskoj traje od 1995. godine s više ili manje uspjeha, što je pokrenulo novu fazu restrukturiranja, koja se ponovno osmišljava sukladno nacionalnim propisima i potrebama tržišta. Tom prigodom izv. prof. dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica MMPI, istaknula je: 

- Novom fazom restrukturiranja krenuli „na put" koji je u funkciji ostvarenja zacrtanih strateških ciljeva. Nakon što se jednom usvoji cjelokupni strateški okvir, koji će svi poštivati - bez obzira na promjene vlada i ministara - restrukturiranje željezničkog sektora može rezultirati željeznicom kakvu očekuje korisnik. - istodobno odgovorivši i koji se koraci poduzimaju kako bi se ostvario zadani cilj:

- Usvojena je Strategija prometnog razvoja RH, radi se Pismo sektorske politike, revidira se Nacionalni program ulaganja u željezničku infrastrukturu, planira se izraditi sektorska strategija za željeznicu te novi nacionalni planovi ulaganja u željeznički sektor, a posebice u željezničku infrastrukturu.

U prvom dijelu programa voditeljica sektora željeznice i žičara u Ministarstvu infrastrukture Republike Slovenije Vlaste Kampoš Jerenec predstavila je i uspješan primjer restrukturiranja Slovenskih željeznica.  Ekonomski analitičar prof. dr.sc. Anto Bajo osvrnuo se na dosadašnje rezultate restrukturiranja željezničkog sektora u Hrvatskoj napomenuvši da:

- Nakon 27 godina postojanja države Hrvatske Vlada RH mora uzeti željeznicu kao prioritet, mora smanjiti subvencije, poboljšati upravljanje imovinom, odabrati kompetentne kadrove za vođenje društava, veći dio novca za investicije povlačiti iz EU fondova i umjesto novih zajmova za ceste, novac treba usmjeriti u glavne željezničke strateške pravce.

Uslijedila je konstruktivna i uzbudljiva panel-rasprava na kojoj se pokušao dati odgovor i smjernice za razvoj restrukturiranja kako bi uistinu Hrvatska dobila željeznicu kakvu korisnik zaslužuje. Panelu su se osim navedenih predavača pridružili i predsjednik Saveza za željeznicu Zoran Maršić, član Uprave-direktor Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Milan Brkić, župan varaždinski Radimir Čačić i predsjednik udruge „Lipa" Davor Huić. Na početku rasprave Brnjac i Bajo  složili su se kako je u povijesti restrukturiranja učinjena ključna pogreška – ukidanje HŽ Holdinga koji je prema njihovom mišljenju ključan kao organizacija koja daje potrebnu strukturalnu reorganizaciju u smislu povezivanja pojedinih HŽ društava u jednu funkcionalnu cjelinu.

- Ni jedna reforma do sada nije učinjena s detaljnom analizom posljedica, stoga su učinjene velike pogreške koje su se mogle spriječiti, Zakon mora dati temelj za reorganizaciju željeznice, ali samo strateški vođenom provedbom moramo moći spriječiti da se te pogreške ne ponove. Imamo hrabrost i volju za reorganizaciju i stoga krećemo u izradu novog Zakona o željeznici, koji bi trebao biti gotov do kraja ove godine. – istaknula je Brnjac.

Kao dvije ključne točke za uspješnu reorganizaciju i smjer u kojem bi nova faza restrukturiranja trebala ići, Bajo je kao prioritet  istaknuo kadrovsku politiku i stabiliziranje željezničkih društava. No čak i da se usvoje sve smjernice i naprave najbolje stručne analize, kao preduvjet postavljanja prave strategije za novu fazu restrukturiranja, nužno je kvalitetno kadroviranje na operativnoj razini. Tako je Radimir Čačić  postojećim i prethodnim Upravama HŽ-a zamjerioneadekvatno provođenje strategija: 

- Politika je mjerljiva disciplina, morate imati jasan cilj i liniju odgovornosti, potrebno je stručno i adekvatno vodstvo na operativnoj razini.

Na pitanje o konkurentnosti i mogućim privatizacijama HŽ Carga,  Milan Brkić istaknuo je da HŽ Cargo na trenutačnom tržištu nema konkurenciju, ali ne smatra da se kroz liberalizaciju oduzima dio „tržišnog kolača" HŽ Cargu-u. Svi operateri moraju raditi kao cjelina u cilju povećanja generalne konkurentnosti Hrvatske kao tržišta, kako bi se stvorio učinkovitiji sustav za sve dionike. U ime poreznih obveznika koji plaćaju sve dosadašnje reorganizacije kao i buduće, govorio je Davor Huić postavivši pitanje o tome treba li nam željeznica, odnosno što porezni obveznici dobivaju zauzvrat. Pitanje je elaborirao napominjući kako ni jedna Vlada, kao ni jedna Uprava nisu napravile detaljnu analizu o tome zašto je željeznica nužna za porezne obveznike, koje su koristi za građanstvo, analizu efikasnosti i netransparentno trošenje novca poreznih obveznika. Zaključno svi su panelisti bili složni u jednom - željeznica se  mora razvijati u skladu s javnim interesom i mora biti kralježnica Hrvatske te služiti građanima i tvrtkama. 

Zaključujući tribinu, predsjednik Saveza za željeznicu Zoran Maršić rezimirao je ciljeve organizacije ovakvih diskusija koje će Savez nastaviti:

- Savez za željeznicu, čija je vizija Hrvatska u kojoj su javni prijevoz i željeznica okosnica održivog razvoja, na korist sviju korisnika, smatra da je krajnje vrijeme da se donesu, i u djelo počnu provoditi važne odluke strateškog restrukturiranja željeznice. Danas smo  s dionicima podijelili korisna iskustva i pozitivne primjere drugih željeznica, raspravili smo o mogućim smjerovima restrukturiranja i, najvažnije, dobili povratnu informaciju kakvu željeznicu priželjkuju naši korisnici. Sad je vrijeme da ove zaključke prenesemo u djelo!

Zaključci usvojeni na tribini priložit će se kao set preporuka i smjernica diskusiji izrade nacionalne strategije „Hrvatska 2030."