HŽPP

Odložite svoju prtljagu

Na Zagreb Glavnom kolodvoru možete odložiti prtljagu u garderobne ormariće u hodniku u središnjeg dijela kolodvora.

Cijena najma ormarića za jedan dan:

  • mali i srednji - 15 kn
  • veliki - 20 kn

Prtljagu možete predati na čuvanje i u Putničku službu na 1. peronu.

Cijena: 20 kn po komadu za jedan dan.

Radno vrijeme: 0.00 - 24.00

Na kolodvoru Split možete odložiti prtljagu u garderobne ormariće u prostoru čekaonice.

Cijena najma ormarića za jedan dan:

  • mali i srednji - 15 kn
  • veliki - 20 kn

Radno vrijeme: 06.00 - 22.00

 

Na kolodvoru Rijeka možete odložiti prtljagu u garderobne ormariće koji se nalaze u vestibilu pri samom izlazu na peron.

Cijena najma ormarića za jedan dan iznosi 15 kn.

Radno vrijeme: 04:30-22:00 sati.