HŽPP

Najam lokomotiva

Najam lokomotiva

Uprava Društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. na 49. sjednici, održanoj 22. listopada 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o cijenama i bitnim uvjetima za pružanje usluge vuče i davanju u zakup jedne ili više lokomotiva serije oznake 1141, 1142, 2044 i 2132

Usluge vuče vlakova

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. pruža uslugu vuče vlakova na prugama u Republici Hrvatskoj te snosi zakonski obvezne troškove preventivnog održavanja, sve troškove korektivnog održavanja i otklanja sve štete na lokomotivama koje su predmet pružanja usluga vuče.

Zakup lokomotiva s uključenim preventivnim i korektivnim održavanjem

Predmet zakupa su lokomotive koje udovoljavaju svim uvjetima za javni željeznički prijevoz bez strojnog osoblja (posade). HŽ Putnički prijevoz snosi zakonski obvezne troškove preventivnog održavanja, sve troškove korektivnog održavanja i otklanja sve štete na lokomotivama koje su predmet pružanja usluga vuče, s time da šteta tereti zakupnika nastala od trenutka kada su im lokomotive predane u neposredni posjed.

Zakup može biti kratkotrajni i dugotrajni, a cijene i bitne uvjete za pružanje usluge vuče i davanja u zakup jedne ili više lokomotiva preuzmite  ovdje .

Ostale informacije

Zahtjev se podnosi na adresu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10 135 Zagreb ili e-mail mario.zubak@hzpp.hr i ilija.matic@hzpp.hr

Nakon potvrde narudžbe naručitelj usluge dostavlja narudžbenicu u pisanom ili elektroničkom obliku najmanje 48 sati prije početka razdoblja najma.