HŽPP

Izdvajamo

Na more po akcijskim cijenama!

Putujte povoljnije prema Rijeci, Puli, Zadru, Šibeniku i Splitu

Zagreb - Rijeka / Pula / Zadar / Šibenik

Za putovanja na izravnim relacijama od Zagreb GK prema obali pripremili smo akcijske cijene:

  •  Zagreb GK – Rijeka / Rijeka – Zagreb GK 65 kn
  • Zagreb GK – Pula / Pula – Zagreb GK 80 kn
  • Zagreb GK – Zadar / Zadar – Zagreb GK 100 kn
  • Zagreb GK – Šibenik / Šibenik – Zagreb GK 100 kn

Cijene se odnose na jednosmjerna putovanja na izravnim relacijama u 1. i 2. razredu (rezervacija sjedala nije uključena), a karte je potrebno iskoristiti do 14. prosinca 2019. godine.

Karte možete kupiti na blagajnama HŽ Putničkog prijevoza ili u vlaku, a vraćanje djelomično ili potpuno neiskorištenih karata nije moguće.

Zagreb - Split  - Zagreb (izvan ljetne sezone)

  • Zagreb GK – Split / Split – Zagreb GK 110 kn

Cijene se odnose na jednosmjerna putovanja na izravnim relacijama u 1. i 2. razredu (rezervacija sjedala nije uključena), a karte je potrebno iskoristiti do 31. svibnja 2019. godine, te od 1. listopada do 14. prosinca 2019. godine.

U istom periodu dodatak za ležaj u vagonu s ležajima iznosi 29 kn, dok dodatci za postelju u vagonu za spavanje iznose 59 kn u u odjeljcima Tourist (za tri osobe), 99 kn u odjeljcima Double (za dvije osobe) i 304 kn u odjeljcima Single (za jednu osobu).

Karte možete kupiti na blagajnama HŽ Putničkog prijevoza ili u vlaku, a vraćanje djelomično ili potpuno neiskorištenih karata nije moguće.

Zagreb - Split  - Zagreb (ljetna sezona)

  • Zagreb GK – Split / Split – Zagreb GK 120 kn

Cijene se odnose na jednosmjerna putovanja na izravnim relacijama u 1. i 2. razredu (rezervacija sjedala nije uključena), a karte je potrebno iskoristiti od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine.

U istom periodu dodatak za ležaj u vagonu s ležajima iznosi 77 kn, dok dodatci za postelju u vagonu za spavanje iznose 114 kn u u odjeljcima Tourist (za tri osobe), 190 kn u odjeljcima Double (za dvije osobe) i 304 kn u odjeljcima Single (za jednu osobu).

Karte možete kupiti na blagajnama HŽ Putničkog prijevoza ili u vlaku, a vraćanje djelomično ili potpuno neiskorištenih karata nije moguće.

Osijek - Split - Osijek  /  Vinkovci - Split - Vinkovci

  • Osijek- Split - Osijek / Vinkovci - Split - Vinkovci 150 kn

Akcijska cijena odnosi se na jednosmjerne karte na izravnim relacijama Osijek – Split ili Split – Osijek te Vinkovci – Split ili Split – Vinkovci. Navedena cijena vrijedi u 1. i 2. razredu putničkih, brzih i IC vlakova.  U vlakovima s obveznom rezervacijom, cijena rezervacijske karte iznosi 8 kn.

Prijevozne karte vrijede jedan dan (za noćne vlakove do dolaska vlaka na odredište), a popust se primjenjuje od 1. lipnja do 30. rujna 2019.