HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Željeznički prijevoz od 11. svibnja

Putovanje s pogledom

Javni poziv

Produljen rok za dostavu ponuda za kupnju neaktivnih željezničkih vozila

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 11, OIB: 80572192786 ovim putem objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponuda za kupnju neaktivnih željezničkih vozila u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.  

Uvjeti i način dostave ponuda, kao i svi daljnji bitni uvjeti za sudjelovanje te obrazac ponude, detaljno su regulirani Pozivom za dostavu ponude, a dostupni su na Internet stranicama (www.hzpp.hr).

Ponude se dostavljaju na adresu Prodavatelja:

HŽ  Putnički prijevoz d.o.o.
Služba nabave (soba 1 )
Strojarska cesta 11
10000 ZAGREB

Rok za dostavu ponude je 24. lipnja 2020., najkasnije do 12.00 sati.

Dokumentacija vezano za prijavu na natječaj: