HŽPP

Arhiva ponuda

Javna ustanova AQUATIKA - slatkovodni akvarij Karlovac

50% popusta na putovanja organiziranih skupina

Partneri u očuvanju ekosustava i okoliša HŽ Putnički prijevoz i Javna ustanova AQUATIKA - slatkovodni akvarij Karlovac nude organiziranim skupinama putnika povoljnija putovanja vlakom i besplatnu uslugu stručnog vodstva u akvariju.

Javna ustanova AQUATIKA - slatkovodni akvarij Karlovac je ekološka, obrazovna, turistička i znanstvena atrakcija, koja zbog svoje originalnosti i činjenice da akvarij slatkovodnih voda ne postoji u široj regiji, u Karlovac privlači sve više posjetitelja. Izložbeni postav akvarija obuhvaća prikaz flore i faune hrvatskih rijeka i jezera, njihovih ekosustava, geološke prošlosti te tradicijske kulture i povijesti porječja četiriju karlovačkih rijeka. Postav prikazuje tok jedne tipične krške rijeke, kao što je Korana na čijoj obali je smješten – riječnu floru, faunu i njezinu bioraznolikost.

Najavljene i organizirane skupine od najmanje 20 članova mogu koristiti 50% popusta na povratna putovanja u 1. i 2. razredu redovnih vlakova. Popust se može koristiti do 30. siječnja 2020. do stajališta Karlovac Centar i natrag.

Najavu putovanja potrebno je poslati na e-mail prodaja@hzpp.hr, a termin za posjet potrebno je  dogovoriti sa zaposlenicima Javne ustanove AQUATIKA - slatkovodni akvarij Karlovac putem maila: info@aquariumkarlovac.com ili putem telefona: 047/659-112.

Više informacija potražite na http://aquariumkarlovac.com/ https://www.facebook.com/aquatikakarlovac/.