HŽPP

Vijesti

Delegacija CER-a u Zagrebu

Predstavljeno poslovanje, projekti i planovi HŽPP-a

U posjetu hrvatskim željezničkim poduzećima 13. travnja u Zagrebu boravila je delegacija Europske zajednice željezničkih i infrastrukturnih poduzeća (CER), koju je predvodio predsjednik Libor Lochman.

Na sastanku su sudjelovali predsjednici uprava triju hrvatskih željezničkih poduzeća: HŽ Infrastrukture (Renata Suša), HŽ Putničkog prijevoza (Dražen Ratković) i HŽ Carga (Danijel Krakić) uz članove uprava te predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture pomoćnik ministra Alen Gospočić i savjetnica ministra Nikolina Brnjac.

Predstavnici željezničkih poduzeća održali su prezentacije kojima su predstavili aktualnosti vezane uz poslovanje, projekte i planove. 

Predsjednica Uprave HŽ Infrastrukture predstavila je ključne infrastrukturne projekte održavanja i modernizacije željezničke mreže. Istaknuto je intenziviranje aktivnosti u posljednjih nekoliko mjeseci na dva projekta koji su sufinancirani sa 85 posto sredstava EU-a. Radi se o projektima rekonstrukcije postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, na kojoj će radovi početi tijekom ljeta, i izgradnje nove pruge na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno, ukupne vrijednosti 1,7 mlrd. kuna, na kojoj su radovi u tijeku. Predstavljeni su i brojni budući projekti, kao i tri aktualna u vrijednosti od 1,3 mlrd. kuna, među kojima su rekonstrukcija i elektrifikacija pruga Vinkovci – Vukovar i Zaprešić – Zabok te rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka-Brajdica i izgradnja intermodalnoga kontejnerskog terminala Brajdica.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza predstavio je poslovanje poduzeća i projekt nabave nova 44 vlaka, projekt Integriranog sustava prodaje i rezervacije karata te projekte financirane zajmom Svjetske banke, koji obuhvaćaju informatizaciju poduzeća, obnovu postojećega voznog parka i otpremnine za zaposlenike. HŽ Putničkom prijevozu isporučeno je 10 elektromotornih vlakova za regionalni prijevoz, 10 elektromotornih vlakova za regionalni prijevoz i jedan dizel-električni motorni vlak za regionalni prijevoz, koji su na zadovoljstvo putnika uvršteni u promet.

Predsjednik Uprave HŽ Carga Danijel Krakić govorio je o izazovima na tržištu teretnog prijevoza i pozicioniranja poduzeća na liberaliziranom tržištu teretnog prijevoza u Hrvatskoj i Programu restrukturiranja HŽ Carga.

U ime Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture pomoćnik ministra Alen Gospočić zahvalio je predstavnicima CER-a na zauzimanju za učinkovitije poslovanje upravitelja željezničke infrastrukture i prijevoznika u Hrvatskoj i Europi. Istaknuo je kako resorno ministarstvo podupire napore koje željeznička poduzeća poduzimaju u cilju što boljeg pozicioniranja na prometnom tržištu.    

Predsjednik CER-a Libor Lochman govorio je o aktivnostima vezanim uz donošenje Četvrtoga željezničkog paketa čija je svrha ukloniti preostale prepreke u stvaranju jedinstvenoga europskog željezničkog tržišta. Paket obuhvaća zakonodavne prijedloge na temelju kojih će se provesti reforma željezničkog sektora EU-a, a čiji je cilj osigurati višu razinu sigurnosti, interoperabilnosti i pouzdanosti europske željezničke mreže. Lochman je naveo kako će krajem travnja Europski parlament raspravljati o tehničkom dijelu Četvrtoga željezničkog paketa, nakon čega se očekuje i njegovo donošenje. Priprema Paketa počela je 2011., a očekuje se kako će njegova implementacija trajati od dvije do tri godine, pri čemu je, kako je istaknuo Lochman, dobrodošao i poželjan angažman stručnjaka iz hrvatskoga željezničkog sektora.