HŽPP

Arhiva ponuda

25. festival glumca

Od 11. do 20. svibnja otputujte na 25. festival glumca Vukovarsko–srijemske županije

Od 11. do 20. svibnja održava se 25. festival glumca tijekom kojeg gradovi Vukovarsko-srijemske županije Vinkovci, Otok, Ilok, Vukovar i Županja postaju kazališna središta u kojima se održavaju najuspješnije predstave. 

Predstave prati Ocjenjivački sud, a na posebnoj svečanosti u gradu domaćinu proglašavaju se najbolji glumci i najbolja predstava (kao glumačka cjelina).

Pozivamo vas da na festival otputujte vlakom uz 40% popusta u 1. i 2. razredu redovnih vlakova.

Od 10. do 21. svibnja 2018. popust mogu koristiti hrvatski i slovenski državljani za kupnju povratnih prijevoznih karata do kolodvora Vinkovci i natrag. Prilikom kupnje karata potrebno je naglasiti svrhu putovanja, a kartu ovjeriti pečatom organizatora na pultu press-službe Festivala glumca.

Popust se ne može koristiti na udaljenostima kraćim od 25 km.

Više informacija potražite na www.festivalglumca.hr i Facebook-u.